Overzicht cases

Het Care Innovation Center ondersteunt en stimuleert slimme oplossingen die de zorg beter maken. Daarnaast wordt de verbinding gelegd tussen de ontwikkelaar van een innovatie en de gebruiker. Het Care Innovation Center heeft vanuit de projecten CrossCare, SEAS2Grow en Gezonde Mening de afgelopen jaren verschillende lifetests en cocreatie-sessies verzorgd. Hieronder een overzicht van de innovaties waaraan we een bijdrage hebben geleverd.

Cases