Overzicht cases

Het CIC is een proeftuin voor zorginnovatie. Vanuit de projecten CrossCare, SEAS2Grow en Gezonde Mening hebben we de afgelopen jaren verschillende lifetests en cocreatie sessies verzorgd. Onderstaand een overzicht van de cases waar we een bijdrage aan hebben geleverd.

Cases