moveUP

Testpanel Gezonde Mening

De bedenkers van de moveUP app onderzochten via het panel van Gezonde Mening wat mensen, die een knie- of heupoparatie hebben ondergaan, vinden van deze app.

Wat is er getest?

In een uitgebreid interview werd met vier panelleden de MoveUP app besproken. Deze leden hadden een knie- of heupoperatie ondergaan. In het interview werd gekeken hoe ze dat traject hadden ervaren en wat ze vonden van het idee van een app waarmee je het revalidatietraject zelfstandig thuis kunt doen. Via de MoveUP app volgt een fysiotherapeut het revalidatietraject digitaal en begeleiden zij de patiënt op afstand. Voor alle deelnemers geldt dat zij redelijk bekend zijn met het bedienen van apps op hun smartphone.

Het onderzoek

In de interviews werd ingegaan op de ervaringen, behoeften en wensen die de patiënt heeft in het gehele revalidatietraject. Onderzocht werd in hoeverre de app hier in positieve zin aan bij zou kunnen dragen. Hoe zouden zij het hebben gevonden als ze de app hadden kunnen gebruiken. 

Voordelen van de app

De deelnemers hebben aangegeven dat ze het een voordeel zouden vinden als ze niet steeds naar de praktijk van de fysiotherapeut hoeven te gaan en de oefeningen thuis kunnen doen. Ook de mogelijkheid om elke dag vragen te kunnen stellen wordt als een pluspunt gezien. 

Punten van aandacht

Men vraagt zich af of oudere patiënten goed met de app kunnen werken. Aandacht we voor sommige oefeningen voorzieningen nodig zijn die alleen bij de fysiotherapeut voorhanden zijn. En er worden vragen gesteld over de vertrouwensband met de fysiotherapeut. Kun je zo’n band met iemand wel opbouwen per app? Bovendien blijken alle geïnterviewden het belangrijk te vinden dat de therapeut zo nu en dan meekijkt en beoordeelt of de oefeningen goed worden uitgevoerd. De ondervraagden vinden dat de kosten voor de app moeten worden gedekt door de ziektekostenverzekering. In sommige situatie zou een (kleine) eigen bijdrage acceptabel zijn.

Conclusie

De panelleden zien de meerwaarde van de MoveUP app en zal deze zeker gebruiken. De app kan in hun ogen het bezoek aan de fysiotherapeut of arts niet volledig vervangen maar vormt een waardevolle vervanging van het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut.

Over de Gezonde Mening

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via het panel van de Gezonde Mening. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt.

Meer informatie over de Gezonde Mening