Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Organisatie

De zorgsector is sterk in beweging. Door veranderende wet- en regelgeving, decentralisatie van overheidstaken en mondige cliënten die langer thuis wonen, zal de zorg van morgen anders georganiseerd moeten gaan worden. Daarbij is de uitdaging om ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten oftewel investeren in zorginnovatie. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor. Door zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken voor studenten, professionals en burgers. 

Het Care Innovation Center is een proeftuin voor zorginnovaties. Zij beoogt zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en in het opleiden van mensen voor de gezondheidszorg, met het doel mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te verzorgen en verplegen, de kosten van de gezondheidszorg te beperken en mensen al tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties.

Samen met overheid, ondernemers en onderwijs is ons gezamenlijke doel om zorginnovatie in de regio West-Brabant te stimuleren en te implementeren. De organisatie bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Advies en de dagelijkse leiding.

Missie

Het in het dagelijks leven van gezondheidsconsumenten en in het opleiden van jonge mensen verantwoord en rendabel toepassen van innovaties gericht op preventie en zelfzorg.

Visie

 • Focus op gezondheid en preventie
 • Zorginnovaties gebaseerd op persoonlijke behoeften
 • Nieuwe zorgtechnologieën en methoden zo vroeg mogelijk integreren in opleidingen
 • Kapitaal, begeleiding en testomgevingen nodig voor commercialisatie van zorginnovatie
 • Quadrupel Helix aanpak noodzakelijk voor vernieuwing gezondheidszorg

Hieronder geven we een overzicht van de vertegenwoordigers van het CIC.

Raad van Bestuur

 • Kees Kools (voorzitter)
 • Kees Traas (penningmeester)
 • Fred Zacht (secretaris)
 • Jan van den Brand

Raad van Advies

 • Niels de Beer, Avans Hogeschool
 • Marcel Clerx, Acceleration
 • Adriaan Frijters, corporate financieel adviseur
 • Kees Jongmans, voormalig wethouder Gemeente Roosendaal
 • Marijke Riksen, Regio West-Brabant
 • Harry Reininga
 • Fons Roebroek, directeur-bestuurder Dordtse WelzijnsOrganisatie
 • Sonja Stilling, voormalig directeur TWB
 • Raoul Voeten, Cubicco
 • André van Wesel, BDO

Team

Directeur: Chantal van Spaendonck
Projectleider Huis van Morgen: Margo Emmen
Projectleider CrossCare: Natascha van Riet
Coördinator Onderwijs: Petra Graven
Projectondersteuner: Karin van Beers
Marketing/communicatie: Klaartje Hamerlinck

Ambassadeurs Huis van Morgen

Korrie van Kampenhout
Harry Prins