Een sterk regionaal netwerk

De (gezondheids)zorg kent grote uitdagingen. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar goede (gezondheids)zorg, maar het beschikbare personeel neemt af. Mensen zullen ook steeds meer eigen regie over hun gezondheid en zorg (willen) nemen. Al deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, een andere manier van werken en bereidheid om te veranderen. Het Care Innovation Center wil werken aan een duurzame samenwerking met een vaste kern aan partners om zo gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan.

De uitdagingen waarvoor de (gezondheids)zorg staat kunnen alleen samen aangepakt worden. Organisaties komen verder door het samen delen van kennis, contacten, successen en mislukkingen.
Onderstaande organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het Care Innovation Center om zodoende samen te bouwen aan een sterk netwerk.