Een sterk regionaal netwerk

Vanuit onze visie verbinden we partijen die bijdragen aan innovatie in de gezondheidszorg en welzijn vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Hierdoor faciliteren we een sterk netwerk en ecoysteem om bij te dragen aan preventie, duurzame zorg en het verhogen van werkgeluk en verlagen van werkdruk. Deze duurzame samenwerkingen hebben we met een vaste kern partners die onze visie onderschrijven en zich voor dezelfde doelen willen inzetten. 

De uitdagingen waarvoor de (gezondheids)zorg staat kunnen alleen samen aangepakt worden. Organisaties komen verder door het samen delen van kennis, contacten, successen en mislukkingen.

Dat betekent onder andere het initieren van gezamenlijke projecten zoals: 
•Brabant Virtual Health (PGO)
•Care2Adapt
•HIS Implementation
•CrossCare 2.0
•AI in de (gezondheids)zorgOnderstaande organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het Care Innovation Center om zodoende samen te bouwen aan een sterk netwerk en duurzaam ecosysteem voor positieve gezondheidszorg: