Een sterk regionaal netwerk

De (gezondheids)zorg kent grote uitdagingen. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar goede (gezondheids)zorg, maar het beschikbare personeel neemt af. Mensen zullen ook steeds meer eigen regie over hun gezondheid en zorg (willen) nemen. Al deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, een andere manier van werken en bereidheid om te veranderen. Het Care Innovation Center wil werken aan een duurzame samenwerking met een vaste kern aan partners om zo gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan.

De uitdagingen waarvoor de (gezondheids)zorg staat kunnen alleen samen aangepakt worden. Organisaties komen verder door het samen delen van kennis, contacten, successen en mislukkingen.

Tevens worden initiatieven genomen voor gezamenlijke nieuwe projecten, zoals:
•Brabant Virtual Health (PGO)
•Care2Adapt
•HIS Implementation
•CrossCare 2.0
•AI in de (gezondheids)zorg

De voordelen voor de partners van het Care Innovation Center zijn:
1. Inhoudelijke input leveren op strategische agenda
2. Gratis deelname aan zorginnovatorenoverleg
3. Partners worden als eerste benaderd als partner voor deelname in nieuwe projecten
4. Deelname aan besloten events
5. Subsidiekansen worden inzichtelijk gemaakt
6. Voorbeeldovereenkomsten in het samenwerken met bedrijven etc
7 .Actief betrokken worden bij cocreatie en live testing (bijvoorbeeld in projecten zoals CrossCare en Seas2Grow)
8. Partners ondersteunen in hun positionering als innovatief/vernieuwend via kanalen CIC
9. Warm en proactief verbinding leggen tussen partners omtrent innovatietrajecten en initiatieven
10. Positionering als partner van het CIC

Onderstaande organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het Care Innovation Center om zodoende samen te bouwen aan een sterk netwerk.