Een sterk regionaal netwerk

Vanuit onze visie verbinden we partijen die bijdragen aan innovatie in de gezondheidszorg en welzijn vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Hierdoor faciliteren we een sterk netwerk en ecoysteem om bij te dragen aan preventie, duurzame zorg en het verhogen van werkgeluk en verlagen van werkdruk. Deze duurzame samenwerkingen hebben we met een vaste kern partners die onze visie onderschrijven en zich voor dezelfde doelen willen inzetten. 

De uitdagingen waarvoor de (gezondheids)zorg staat kunnen alleen samen aangepakt worden. Organisaties komen verder door het samen delen van kennis, contacten, successen en mislukkingen.

Dat betekent onder andere het initieren van gezamenlijke projecten zoals: 
•Brabant Virtual Health (PGO)
•Care2Adapt
•HIS Implementation
•CrossCare 2.0
•AI in de (gezondheids)zorg

Wat wij partners van het CIC bieden: 
1. We leveren inhoudelijke input op de strategische agenda
2. Partner mogen gratis deelnemen aan het zorginnovatorenoverleg
3. Partners worden als eerste benaderd voor deelname in nieuwe projecten
4. Besloten events mogen ook door partners bijgewoond worden
5. We delen subsidiekansen met onze partners
6. We delen onze best practices en ondersteunen onze partners in het samenwerken met bedrijven
7 Partners worden actief betrokken bij cocreatie en live testing (bijvoorbeeld in projecten zoals CrossCare en Seas2Grow)
8. We ondersteunen onze partners in hun positionering als innovatief/vernieuwend via de diverse CIC-kanalen 
9. We zorgen voor het warm en proactief verbinding leggen tussen partners omtrent innovatietrajecten en initiatieven
10. Je kan je positioneren als partner van het CIC

Onderstaande organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het Care Innovation Center om zodoende samen te bouwen aan een sterk netwerk en duurzaam ecosysteem voor positieve gezondheidszorg: