Revant

Over Revant

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek. Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen.

 

QUOTE REVANT.png

Revant en Innovatie

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg hebben veel invloed op elkaar. Revant werkt mee aan landelijke onderzoeksprojecten, maar voert ook zelf onderzoeks- en innovatieprojecten uit in de zorg. Wij hebben goed gestructureerde behandelprogramma’s die het mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen en te analyseren.

Met wetenschappelijk onderzoek wil Revant bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde en het verbeteren van behandelprogramma’s.