Projecten

Samen maken we innovatieve oplossingen toegankelijk

Slimme oplossingen die de zorg beter maken worden door het Care Innovation Center ondersteund, gestimuleerd en verbonden met de gebruiker. Dat kan alleen door samen te werken. Het Care Innovation Center participeert dan ook in projecten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en de zelfredzaamheid van mensen. Hieronder een overzicht van deze projecten.

Lopende projecten

Afgeronde projecten