Gezonde mening

Laat jouw stem horen

Gezonde Mening is een landelijk digitaal panel van en voor mensen die vanuit gebruikerservaring een duidelijke mening hebben over diverse innovatieve zorgproducten. Zorgproducten die écht aansluiten op de wensen en behoeften van gebruikers. Dat kan alleen als diezelfde gebruikers ook hebben meegedacht over de innovatie. 

 

 

Aansluiten bij wensen gebruikers

Het doel van de initiatiefnemers is het samenbrengen van zorgondernemers en eindgebruikers om tot betere zorgproducten te komen. Zorgproducten die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit de markt. 

Ondernemers worden uitgenodigd om hun zorginnovaties bij de Gezonde Mening voor te leggen aan de mensen die er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Door de mening en tips van panelleden in het hele innovatieproces mee te nemen, kunnen de ontwikkelaars leren en neemt de kans op succes toe. Zo worden er innovaties gecreëerd die bijdragen aan betere zorg voor de eindgebruiker binnen de preventieve, curatieve en langdurige zorg. 

Kijk voor meer informatie op de website. Heb je een innovatie die je wilt voorleggen aan het Gezonde Mening panel? Stuur dan een e-mail naar info@cic-westbrabant.nl

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Bram Kerstens.


_________________
Gezonde Mening
 is een initiatief van Ikone, het CIC en Academy Het Dorp en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS met steun van de provincie Noord-Brabant. 

cc789085-04a3-4189-8a83-d3c45b05ac18.png