Gezonde mening

Laat jouw stem horen

Zorgproducten die écht aansluiten op de wensen en behoeften van gebruikers? Dat kan alleen als diezelfde gebruikers ook hebben meegedacht over de innovatie. Vanuit dit uitgangspunt is het gezondheidspanel Gezonde Mening ontstaan. Een initiatief van Ikone, het CIC en Academy Het Dorp en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant ontwikkelt het CIC het gezondheidspanel voor West-Brabant.

Aansluiten bij wensen gebruikers

Gezonde Mening is een landelijk digitaal panel van en voor mensen die vanuit gebruikerservaring een duidelijke mening hebben over diverse innovatieve zorgproducten. Zo trachten de initiatiefnemers zorgondernemers en eindgebruikers samen te brengen en tot betere zorgproducten te kunnen komen. Zorgproducten die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit de markt. 

Optimalisatie van producten en diensten

Ondernemers worden uitgenodigd om hun zorginnovaties bij de Gezonde Mening voor te leggen aan de mensen die er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Door de mening en tips van panelleden in het hele innovatieproces mee te nemen, kunnen de ontwikkelaars leren en neemt de kans op succes toe. Zo worden er innovaties gecreëerd die bijdragen aan betere zorg voor de eindgebruiker binnen de preventieve, curatieve en langdurige zorg. 

Voor wie?

Panelleden zijn mensen die (dagelijks) gebruikmaken van de zorg en mensen die zorg geven (zoals mantelzorgers en (aankomende) zorgprofessionals). Maar ook mensen die bijvoorbeeld alvast nadenken over hoe zij in de toekomst langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Gezonde Mening is een panel waarin de mensen om wie het écht gaat actief betrokken worden bij de ontwikkeling van zorginnovaties om hen zo een stem te geven. Echte ervaringen, echte meningen!

Kijk voor meer informatie op de website. Heb je een innovatie die je wilt voorleggen aan het Gezonde Mening panel? Stuur dan een e-mail naar info@gezondemening.nl.

Gezonde Mening wordt doorontwikkeld met steun van de provincie Noord-Brabant.