Agenda

Het Care Innovation Center organiseert diverse bijeenkomsten. Het doel daarvan is om een interactie op gang te brengen. Kruisbestuiving is een voorwaarde om te innoveren en te komen tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomsten staan ontmoeten, kennis delen, samen aan de slag gaan en leren van elkaar centraal. Bovendien participeert het Care Innovation Center bij regionale en landelijke events op het gebied van zorginnovatie. Hieronder een overzicht van de komende bijeenkomsten.

Gezond InnoLeren (besloten)

Innovaties spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen in de zorg. Het is dan ook van belang dat zorgstudenten weten welke innovaties er zijn en hoe ze gebruikt moeten worden. Dat speelt op alle opleidingsniveaus. Daarom initieert het Care Innovation Center de onine bijeenkomst Gezond InnoLeren op dinsdag 18 mei.