Agenda

Het Care Innovation Center organiseert diverse bijeenkomsten. Het doel daarvan is om een interactie op gang te brengen. Kruisbestuiving is een voorwaarde om te innoveren en te komen tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomsten staan ontmoeten, kennis delen, samen aan de slag gaan en leren van elkaar centraal. Bovendien participeert het Care Innovation Center bij regionale en landelijke events op het gebied van zorginnovatie. Hieronder een overzicht van de komende bijeenkomsten.

Health Innovation School - implementation 2.0 (inschrijven gesloten)

Wil je aan de slag met het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties in jouw organisatie? Ben je op zoek naar hoe je dit concreet vorm kan geven? Wil je hier expertise in opbouwen en hierover kunnen klankborden met  anderen? Meld jezelf dan aan voor de tweede editie!