Agenda

Het Care Innovation Center organiseert diverse bijeenkomsten. Het doel daarvan is om een interactie op gang te brengen. Kruisbestuiving is een voorwaarde om te innoveren en te komen tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomsten staan ontmoeten, kennis delen, samen aan de slag gaan en leren van elkaar centraal. Bovendien participeert het Care Innovation Center bij regionale en landelijke events op het gebied van zorginnovatie. Hieronder een overzicht van de komende bijeenkomsten.

Parels en briljante mislukkingen

Partners van het Care Innovation Center zijn ieder op hun eigen wijze bezig met innovatie. Vele innovaties vinden inmiddels hun weg in de zorg. Maar hoe zorgen we ervoor dat onderling de 'parels' en de 'briljante mislukkingen' met elkaar uitgewisseld worden?