Agenda

Het Care Innovation Center organiseert diverse bijeenkomsten. Het doel daarvan is om een interactie op gang te brengen. Kruisbestuiving is een voorwaarde om te innoveren en te komen tot nieuwe ideeën en mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomsten staan ontmoeten, kennis delen, samen aan de slag gaan en leren van elkaar centraal. Bovendien participeert het Care Innovation Center bij regionale en landelijke events op het gebied van zorginnovatie. Hieronder een overzicht van de komende bijeenkomsten.

Online panelgesprek: Thuis, Zelf, Digitaal als het kan, maar hoe dan?!

In het online panelgesprek op maandag 6 december van 14.30 tot 15.30 uur zullen zorgprofessionals en ouderen met elkaar in gesprek gaan over de vraag: hóe gaan we het ‘thuis, zelf, digitaal’ met elkaar organiseren? Met als doel bewustwording te creëren en inzichten en inspiratie op te doen, zowel voor ouderen als voor zorgprofessionals. Meld je hier aan of lees verder voor meer informatie.