Samen aan Z / Care2Adapt

Een andere aanpak in de organisatie

logo samen aan Z.png

Samen aan Z is gestart op 01 mei 2023 en loopt 3 jaar. Samen met 10 partners werken we aan meer behoud van zorgprofessionals en het versterken van hun adaptief & innovatief vermogen.

Concreet biedt Samen aan Z verschillende gratis trajecten aan voor zorg- en welzijnsorganisaties. Samen aan Z is een vervolg op 3 eerdere pilootprojecten: 

Meer informatie: Bezoek de programawebsite

Data voor de volgende editie 2024/2025:

Opleidingsdag 1: Starttweedaagse: 9 oktober 2024
Opleidingsdag 2: Starttweedaagse: 10 oktober 2024
Opleidingsdag 3: 7 november 2024
Opleidingsdag 4: 12 december 2024
Opleidingsdag 5: Tweedaagse: 22 januari 2025
Opleidingsdag 6: Tweedaagse: 23 januari 2025
Opleidingsdag 7: 20 februari 2025
Opleidingsdag 8: 20 maart 2025
Opleidingsdag 9: 3 april 2025
Opleidingsdag 10: 8 mei 2025
Eindevent: 22 mei 2025

Je kunt inschrijven voor meerdere trajecten en deelname is gratis!
Inschrijven voor editie 2024-2025 kan via het formulier uit deze link.

Care2Adapt

Na een succesvolle eerste editie start in het najaar van 2022 een nieuwe ronde van het opleidingstraject Care2Adapt. Innovaties zijn de oplossing voor de grootste uitdagingen in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het personeelsaanbod afneemt.

Het implementeren van innovaties is een verandertraject dat voor veel zorg- en welzijnsorganisaties een struikelblok is. Het Care2Adapt-opleidingsprogramma biedt hierbij de helpende hand.

Dat realiseren we door tijdens het programma in te gaan op: 
- De veranderingen in de zorg
- Het doorvoeren en implementeren van innovaties in de eigen organisaties 
- Het betrekken van diverse stakeholders zoals eindgebruikers, het bestuur en bedrijfsleven 
 
Door middel van:
- Een kick- off 
- 9 opleidingsdagen 
- 2 inspiratiebezoeken in zowel Vlaanderen als Nederland
- 3 intervisiebijeenkomsten

Wil je direct meer informatie? Bekijk het magazine van de vorige editie. Of de webiste www.care2adapt.eu.

En bekijk hieronder het filmje van de vorige editie 2021 - 2022.Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Caroline Frencken.

Partnergroep Care2Adapt.png