Care2Adapt 2.0

Een andere aanpak in de organisatie

interreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE_B.png

Het groeiende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het aantal beschikbare zorgmedewerkers afneemt. Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing. Dat vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging. Het Care2Adapt-project biedt hierbij de helpende hand. Medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat de belangrijke innovaties ook echt in de praktijk worden gebracht en kunnen zo hun organisatie duurzaam en fundamenteel te versterken.

Bij zorgorganisaties is er behoefte aan meer kennis en expertise binnen hun organisatie omtrent implementatie en opschaling van innovaties in de gezondheidszorg. Interne medewerkers die een katalyserende rol vervullen voor verandering en innovatie binnen de organisatie. Zij dienen hierbij wel gecoacht, ondersteund en begeleid te worden. 

Het Care2Adapt-project zet hierop in om het coachend en innovatief vermogen van deze sleutelfiguren en hun organisaties te versterken. 
Zorgprofessionals uit Nederland en Vlaanderen krijgen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingstraject aangeboden. Zodoende worden de wendbaarheid, innovatiebereidheid en flexibiliteit van de organisaties en hun medewerkers vergroot. Hierbij wordt verder gebouwd op de lessen van de Health Innovation School (Nederland) en het Innovatiescout-programma (Vlaanderen). 

Bekijk hier het Care2Adapt magazine van editie 2023/2024.

De initiatiefnemers van Care2Adapt zijn Thomas More Kempen, Health & Care Network Kempen, LiCalab en AZ Herentals uit Vlaanderen en het Care Innovation Center,  Bravis ziekenhuis en tanteLouise uit Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.care2adapt.eu