CrossCare 2.0

Stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties in de zorg

Interregvlaned_project_rgb_pos_Interregvlaned_cmyk_pos.png

CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren van zorginnovatie op grotere schaal. Het is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied.

Doordat CrossCare beschikt over acht zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen zorginnovaties getest en doorontwikkeld worden door eindgebruikers. Slimmer Leven vormt samen met haar leden één van de acht zorgproeftuinen waarbinnen getest kan worden door MKB-bedrijven.

 

CrossCare-project (2016-2021)
In het eerste succesvolle CrossCare-project (2016-2021) ondersteunden Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen 30 zorginnovaties. Op woensdag 17 mei 2023 heeft INTERREG Vlaanderen-Nederland de opvolger ‘CrossCare 2.0’ goedgekeurd. CrossCare 2.0 gaat in de komende drie jaar verder op de ingeslagen weg en gaat opnieuw de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg- en welzijnssector faciliteren.

Enerzijds kunnen bedrijven/zorgorganisaties die innovaties ontwikkelen financiële steun uit het ‘CrossCare-innovatiefonds’ ontvangen. Deze steun kan oplopen tot €100.000 per organisatie. Anderzijds ondersteunen zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens de geselecteerde bedrijven/zorgorganisaties ook door innovaties te demonstreren/testen/evalueren met eindgebruikers. De zorgproeftuinen zijn expert in co-creatie en live testen met zorggebruikers en zorgprofessionals in hun eigen leef- en werkomgeving. Zij stellen die expertise in dit project gratis ter beschikking.

Tweede CrossCare-oproep voor innovaties in de zorg: WAVE II (open sinds 12 maart 2024).
CrossCare WAVE II ofwel CrossCare 2.0 (2023-2026) stimuleert en faciliteert innovaties in de ruime zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes. Tijdens deze oproeprondes kunnen organisaties zich kandidaat stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

De tweede oproepronde (‘WAVE II’)
Oproep ‘Bedrijfstrajecten’ – Deze oproep richt zich exclusief op KMO/MKB’s. Een Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB die een zorginnovatie (= product, dienst of procesconcept) ontwikkelt, kan in deze tweede oproep een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde bedrijven kunnen aanvullend rekenen op een subsidiebedrag dat kan oplopen tot maximaal 100.000 EUR.

Goedgekeurde trajecten in deze WAVE I kunnen lopen van 1 februari 2024 tot 30 april 2025 (= 15 maanden). De sub-oproep ‘Multi-actortrajecten’ start met een vraag naar zorg- en welzijnsorganisaties om concrete noden en behoeften te formuleren in een ‘Expression of Interest’. Meer informatie over deze goedkeuring.

Ontwikkel je momenteel een innovatief product gericht op de ruime zorg- en welzijnssector, dan is deze oproep mogelijk interessant voor jou.
Meer informatie en inschrijven op de projectpagina van Interreg of op de website van CrossCare 2.0.

 

 

In samenwerking met

Mede mogelijk gemaakt door