Health Innovation School Brabant

Vijftig partijen gaan de problemen in de zorg te lijf

Op 21 en 22 januari 2020 startte in Eindhoven de Health Innovation School Brabant. Vijftig zorgpartijen gingen de uitdaging aan om hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten om de problemen in de zorg te lijf te gaan. 

Tijdens zes opleidingsdagen, diverse werksessies en in tien projectgroepen werken de deelnemers maandenlang aan vraagstukken. Het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen.

Coronavirus
De start was op 21 en 22 januari in Eindhoven. De volgende opleidingsdagen zouden op dinsdag 24 en woensdag 25 maart plaatsvinden in Tilburg. In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is besloten de opleidingsdagen te verzetten naar 6 en 7 oktober. De locatie blijft Tilburg. De afsluitende opleidingsdagen schuiven hierdoor door naar 1 en 2 december in het Care Innovation Center in Roosendaal. Daar vindt op 2 december ook de afsluitende bestuurlijke sessie plaats.

HIS Brabant wordt georganiseerd door het Care Innovation Center, coöperatie Slimmer Leven en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners.

Kijk voor meer informatie op: www.healthinnovationschool.nl/brabant