Data & digitalisering in de gezondheidzorg West-Brabant

Onderdeel van project 'Samen beter op de toekomst voorbereid'

logo_provincie_nbrabant

Care Innovation Center is gestart met het project Data & Digitalisering de gezondheidszorg West-Brabant. Dit initiatief is onderdeel van het overkoepelende project 'Samen beter op de toekomst voorbereid'. De Provincie Noord-Babant is partner van het Care Innovation Center in dit project. 

Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de zorg zich doorontwikkelt in het gebruik van data van innovaties in combinatie met reguliere zorgdata. Niet alleen voor het primaire proces maar juist ook voor bredere analyse en waar van toepassing AI. Dit zowel binnen zorgorganisaties als in samenwerking mèt andere zorgorganisaties en bedrijven.

Doel van dit project is het voorkomen of verbeteren van zorg en het verhogen van gezondheid. Dit vraagt uiteraard om een goede samenwerking en onderlinge afspraken.  
 
Het project bestaat uit 2 onderdelen: 

Van data naar informatie
Het uitwerken van een analyse van databronnen en een concreet vraagstuk dat met deze data opgepakt kan worden. Dit doen we met 6 zorgorganisaties, maar de lessons learned worden gedeeld met al onze partner-zorgorganisaties.  

Testcase analyse van data omtrent valpreventie
We gebruiken de data van 2 of 3 technologische innovaties van bedrijven die ingezet worden bij zorgorganisaties en gekoppeld zijn aan benchmarkdata van VVT-instellingen. Naar aanleiding van de testcase ontwikkelen we een blauwdruk voor het proces en maken we een set adviesafspraken voor bedrijven en zorgorganisaties.  

Wil je meer weten over het project Data & Digitalisering in de gezondheidszorg, neem dan contact op met onze projectleider Caroline Frencken.

_______________________
Betrokken zorgorganisaties: Thebe | Avoord | Surplus | tanteLouise | Amarant | Mijzo | GGD West-Brabant