VVT-DATA & DE KANSEN VAN AI

Oplossingen in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Bijdragen aan oplossingen in de VVT door gebruik van zorgdata en AI. Het lectoraat RDT neemt vanuit Fontys deel aan het project “VVT-data en de kansen van AI”. Dit project heeft als doel bij te dragen aan oplossingen in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) door gebruik van zorgdata en AI.

Looptijd: 2023 -september 2025
Rol CIC: Kennis- en netwerkpartner
Partners: MindLabs, Tilburg University, Fontys Hogeschool, Groenhuysen, Mijzo, tanteLouise, Thebe, De Wever, SARA Robotics, VitavantiBekostiging: Provincie Noord-Brabant

In het vorig jaar afgeronde project ‘Data en digitalisering’ binnen het Samen Beter Voorbereid op de Toekomst project, zijn de eerste stappen gezet rondom het delen van data op het thema valpreventie. Alle geleerde lessen zijn verwerkt in een proces blauwdruk en worden meegenomen in het huidige project. Binnen de valpreventie casus is het doel om data van technologische innovaties te koppelen aan reguliere cliëntdata van VVT-instellingen om op deze manier vallen te kunnen voorspellen.

Projectupdate juni ‘24
Thebe, tanteLouise en Mijzo zijn bij deze case betrokken. Uitdagingen die we tegenkomen zijn o.a. de beschikbaarheid van data en het koppelen van gegevens uit verschillende systemen. Zo blijkt dat sommige technologische innovaties worden geregistreerd op kamernummer en niet op cliëntnummer/-naam, waardoor deze data moeilijk aan elkaar te knopen is.

Daarnaast is Groenhuysen bezig met een case waarbij wordt gekeken hoe AI ingezet kan worden ter ondersteuning van de zorgcentrale. In de zorgcentrale komen namelijk allerlei signaleringen binnen welke worden afgehandeld of doorgezet door de centralisten. De eerste data is ontsloten en in de komende periode gaan we samen met de zorgcentralisten brainstormen over wat hen zou helpen.