WELLDATA

Dataruimte voor Preventie

Data als drijvende kracht voor welzijn: Dit project bevordert nauwere samenwerking tussen zorgexperts, stimuleert bedrijven om innovatieve gezondheidstoepassingen te ontwikkelen en voldoet aan de groeiende vraag van mensen naar op maat gemaakte digitale oplossingen voor welzijn en zelfzorg.

Het doel is om gezondheidstechnologiën te bevorderen en persoonlijke gegevens over levensstijl, welzijn en dagelijks functioneren grensoverschrijdend uitwisselbaar te maken. Om de grensregio voor te bereiden op de EU-strategie voor GezondheidsDataRuimte (EHDS).

Door grensoverschrijdende obstakels weg te nemen, wordt er een pad geopend naar een efficiëntere, preventievere en meer data-gedreven gezondheidszorg.

Chronische ziekten zijn vaak te wijten aan leefstijlfactoren. Een omslag van zorg naar preventie is nodig. Het project WellData (Dataruimte voor Preventie) wil gefragmenteerde data uit bv. wearables en gezondheidsapps integreren om op een gestandaardiseerde manier gezondheid te meten.

Dagelijks worden enorme hoeveelheden gezondheids- en welzijnsdata gegenereerd door wearables en gezondheidapps. Deze data blijven echter vaak gefragmenteerd en het ontbreekt aan duidelijke regelgeving voor uitwisseling en hergebruik van deze data. In dit kader ontwikkelt de EU de Europese Gezondheidsdataruimte (EHDS). WellData (Dataruimte voor Preventie) wil technologieën voor gezondheidsbevordering en persoonlijke gegevens over levensstijl, welzijn en gezondheid(zorg) uitwisselbaar maken. 

Met Welldata creëren we technische en ethische voorwaarden voor een volwaardige 'Preventie Data Ruimte'. Deze voorwaarden worden getest en geëvalueerd in  field labs en omgezet naar een actieplan voor de toekomst. Zo realiseren we een grensoverschrijdende gegevensstroom die burgers, zorgprofessionals, overheden en bedrijven voorbereidt om aan te sluiten bij de EHDS en samenwerking tussen verschillende actoren bevordert.

Hiermee evolueren we naar een toekomst waarin gezondheidszorg niet alleen reactief, maar ook preventief en gepersonaliseerd is, gesteund door de kracht van data.

Het project loopt van 1/5/24 tot en met 30/4/27.

Volgende partners zijn betrokken: 

 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ) - BE
 • Zorgzaam Leuven - BE
 • Domus Medica - BE
 • Sport Vlaanderen - BE
 • Vlaams apothekersnetwerk - BE
 • Lokaal bestuur Vorselaar - BE
 • NSX - Normalized Systems - BE 
 • Thomas More - Zorgproeftuin LiCalab - BE 
 • Selfcare BV - NL
 • Stichting Nuts - NL
 • TNO - NL
 • Mijn Data Onze Gezondheid - NL
 • Technische Universiteit Eindhoven - NL
 • Stichting Care Innovation Center West-Brabant - NL

Met financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Meer informatie
Bezoek de website via deze link.