Gezondheidszorg zonder afstand

Meer mogelijkheden met de Smart Glasses

De zorgsector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Als gevolg van de verdergaande vergrijzing neemt de zorgvraag toe terwijl de krapte op de arbeidsmarkt nu al voelbaar is. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en interessant te houden, zijn slimme oplossingen nodig. De Smart Glasses is zo’n oplossing. De ingebouwde camera maakt het mogelijk dat een arts of verpleegkundig specialist op afstand meekijkt bij de behandeling van een cliënt of patiënt, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt door een docent om studenten te volgen of aanwijzingen te geven in praktijksituaties.

Dankzij een bijdrage uit het Coronafonds Arbeidsmarkt Regio West-Brabant kan het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ breder ingezet worden. Het project stimuleert het gebruik van een ‘meekijkbril’ waarmee onder andere zorgmedewerkers en docenten mee kunnen kijken met zorgpersoneel in opleiding. Deze innovatie kan een oplossing bieden voor onder andere het tekort aan stagebegeleiders in de zorg en uiteindelijk de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg.

Het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ is een initiatief van Stichting Care Innovation Center West-Brabant, Curio, Avans Hogeschool, 1Minuut, tanteLouise en de gemeente Breda. Het doel is om door het inzetten van de meekijkbril (Smart Glass) een aantal belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, die door het coronavirus extra zijn uitvergroot.

Mede mogelijk gemaakt door:

   

De initiatiefnemers: