Case ZIN-Check

Case CrossCare

Het project ZIN-check, van het bedrijf Zinnovators, had enerzijds als doel: verwanten en zorgprofessionals beter in staat stellen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren. En anderzijds is het doel om een welzijns melding platform op te zetten, zoals goedemorgen/goedenavond service, waarmee de gemoedsrust van het netwerk van een deelnemer wordt verhoogd. 

 Innovatie 

Zinnovators ontwikkelde een personenalarmeringsapparaat dat ook gesproken berichten kan geven. 

Testing

CIC heeft deze nieuwe dienst uitgetest bij mensen met een verstandelijke beperking en professionals van Amarant. Ook is er gesproken met verwanten van de cliënten over hun mogelijke wensen en rol hierin in. Zinnovators weet nu dat deze dienst ook voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking als prettig wordt ervaren en neemt dit mee in hun productaanbod.

Kijk voor meer informatie op de website van CrossCare.