Perfect Match

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. De Perfect Match is één van deze oplossingen.

Probleem van de klant

Er is schaarste over de gehele linie van verpleegkundige en verzorgende beroepen waardoor de zorg voor de patiënt onder druk staat. Organisaties in de gezondheidszorg moeten zich daarom richten op het aantrekken van zorgprofessionals. Echter, 37% van de nieuwe medewerkers verlaat binnen twee jaar de organisatie met een verlies van kennis, competenties en financiële investering tot gevolg.

Oplossing

Perfect Match is een combinatie van onboarding, start-leerroute, generatie coaching en interbestuurlijke samenwerking. Dit geeft een solide basis voor het behoud van startende mbo-opgeleide zorgprofessionals.

  • Onboarding; vergroot de bekendheid met de organisatie, de cultuur en de specifieke afdeling waardoor de nieuwe zorgprofessional houvast heeft en zich snel productief en betrokken voelt.
  • Start-leerroute; de zorgprofessional is volledig inzetbaar en werkt vanuit eigen autonomie en professionaliteit, maar kan laagdrempelig terugvallen op ondersteuning van ervaren collega's. Op deze manier wordt uitval in de eerste fase van het werk voorkomen en worden de reguliere teams ontzorgd door het verzorgen van inwerkactiviteiten op een centrale plek.
  • Generatie coaching; huidige zorgprofessionals hebben een coachende rol bij startende collega's.
  • Interbestuurlijke samenwerking; integrale aanpak van de zorgorganisatie en tussen zorgorganisaties, waarin de zorgprofessional centraal staat.

Het totale pakket aan onboarding, start-leerroute en coaching kost per zorgprofessional eenmalig € 15.000, terwijl het vertrek van een opgeleide mbo-zorgprofessional de organisatie ruim € 20.000 kost. Daarnaast zijn er verliesposten die niet in financiële waarden uit te drukken zijn, zoals demotivatie van teamleden door de continue wisseling van collega's. Ook de kwaliteit van zorg lijdt eronder.

Voordeel voor de klant

De innovatie vergroot naast de financiële gezondheid van een organisatie, ook de tevredenheid van de medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit en continuïteit van het werk.

Ontwikkelen

Perfect Match start met een pilot van onboarding en generatie coaching. Dit geeft input voor een bredere haalbaarheidsstudie. De opgebouwde best practice is een samenspel van zorgprofessionals, HR-afdeling en arbeidsmarktcommunicatie. Daarna kan Perfect Match verdere uitgerold worden binnen de organisatie met aandacht voor borging, communicatie en draagvlak.

Dit levert het op

Bijdragen aan een succesvol behoud van nieuwe zorgprofessionals binnen de organisatie zodat zij vol vertrouwen en trots aan het werk kunnen gaan en blijven. We gaan hierbij uit van maatwerk per medewerker, minder stress en onzekerheid, hoge werknemerstevredenheid en betrokkenheid, lager verloop, en ontzorgen van het management.