Jouwkanskaart.nl

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. De Jouwkanskaart.nl is één van deze oplossingen.

Het probleem

Moeders in een lage SES wijk hebben het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen in de wijk. Ze voelen zich niet gehoord en serieus genomen door de gemeente met als resultaat een passieve houding en weinig verbondenheid. Deze moeders willen graag invloed uitoefenen en gehoord worden om zelf initiatieven op te zetten. Ze weten niet op welke wijze ze gebruik kunnen maken van budget dat door gemeenten gereserveerd wordt voor bewonersinitiatieven.

Oplossing

Onze oplossing begint als een papieren kaart die overal ligt, wijkcentrum, huisarts, etc en uitnodigt om je kans te pakken en je idee uit te voeren om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijk. Je kunt via de website, jouwkanskaart.nl, aangeven of je support wilt, een ruimte nodig hebt of een klein budget. Via het systeem wordt dit gelijk geregeld en je kunt direct aan de slag.

Voordeel voor de klant

  • Voor burgers levert het verbondenheid, veiligheid en gezondheid op in de straat of buurt
  • Gemeentes geven vertrouwen aan de burger
  • Het is schaalbaar.
  • Weinig tot geen personele inzet nodig.
  • Door storytelling per gemeente op de site is er altijd een actueel overzicht van alle activiteiten en beschikbaar budget.
  • Het grote verschil met andere manieren om budget voor burgerinitiatieven aan te vragen is datjouwkanskaart.nl werkt zonder administratielasten voor de aanvrager en op basis van vertrouwen in plaats van controle.

Ontwikkelen

We willen klein beginnen in 1 of 2 wijken om te laten zien dat het werkt en vandaar uit willen we met financiering van gemeenten de websitegaan bouwen.

Dit levert het op

Kosten verdere ontwikkeling

  • 1e fase alleen kaartjes 500 euro + proeftuin 2500 euro voor 5 tot 10 kansen; starten met 1of 2 wijken; totale kosten 3000 euro
  • 2e fase website schaalgrootte 100-400 gebruikers, kosten 45.000 euro
  • 3e fase website schaalgrootte landelijk -100 gemeenten 5.000-40.000 gebruikers kosten 49.000 euro

Get even point in fase 2 bij ongeveer 400 gebruikers/projecten. In fase 3 bij landelijke uitrol al heel snel winstgevend. Kosten kunnen tussen 2 en19 euro per project komen.

De volgende stap

Digitalisering en versimpeling van de participatiesamenleving! Om de volgende stap te zetten hebben we 1 of 2 gemeenten nodig die kleinschalig willen starten met een proeftuin. Vanuit de WijZijn Traversegroep kan de proeftuin worden gecoördineerd als deze binnen hun werkgebied valt.