Diabetes date

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. De Diabetes date is één van deze oplossingen.

Probleem

De behoefte waarin we willen voorzien, is het delen van ervaringen met mensen met dezelfde uitdagingen en deze mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten komen. De behoefte hieraan baseren we op gesprekken met de doelgroep. Doelgroep ouders van en/of kinderen in de leeftijd van 0 tot ca. 25 jaar met diabetes type 1, omvang: 10.000 tot 12.000 personen in Nederland.

Oplossing

Op het platform DiabetesDate kun je als patiënt of verzorger op zoek naar mensen met vergelijkbare uitdagingen. Hiervoor kun je een profiel maken, waardoor je wordt gematcht aan anderen. Of je nu op zoek bent naar een chatvriend, iemand om mee af te spreken of naar een leeftijdgenoot; het is allemaal mogelijk. De matching vindt plaats op soortgelijke manier als bij Tinder, maar in plaats van voor liefdesmatches, is ons platform bedoeld voor sociale matches. Matches waarmee je jouw ervaringen, tips en dilemma’s kunt delen. We willen met de DiabetesDate ervoor zorgen dat deze doelgroep en hun omgeving zorgelozer kunnen leven. Het gebruik van de DiabetesDate is gratis.  

Voordeel 

De matching moet de kinderen en jongeren met diabetes type I en hun ouders helpen om zorgelozer door het leven te kunnen gaan. Een zorgelozer leven door de verbinding met mensen met dezelfde ervaringen/dilemma’s en online en offline ontmoeting. De meerwaarde ten opzichte van contact met zorgverleners is het leren van elkaars en het laagdrempelig faciliteren van contact. Het draait niet alleen om de ziekte, maar juist om samen ook leuke dingen te doen en makkelijker te kunnen genieten. Nu huidige fora gaan uit van een praktisch oogpunt, willen wij een verdieping aanbrengen door ook de sociale component aan te bieden. De DiabetesDate zou kunnen fungeren als sociale vraagbaak van Nederland.

De volgende stap

Voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de DiabetesDate, is het belangrijk om een projectgroep bijeen te brengen, waarin verschillende vaardigheden voldoende zijn geborgd. Hierbij valt te denken aan een ontwikkelaar, een ontwerper, een communicatieadviseur en een projectleider. We geloven in samenwerking en staan dus open voor samenwerking met andere partijen. Zo is er bijvoorbeeld al contact met Stichting Kinderdiabetes. Waar mogelijk zullen we de DiabetesDate ook koppelen met andere initiatieven. Juist de opgedane kennis bij de huidige initiatieven kan helpen om de netwerken aan elkaar te verbinden en van elkaar te leren. Wij streven naar een versterking en verdieping van hetgeen reeds bestaat zonder het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.

Dit levert het ons op

We verwachten dat de DiabetesDate een zorgbesparing oplevert doordat mensen niet een zorgprofessional opzoeken, maar ervaringen online en offline delen met andere patiënten/mantelzorgers. Ze voelen zich daardoor onderling gehoord.  Juiste zorg op de juiste plek. 
Kosten beheer/onderhoud worden gedekt uit inkomsten adverteerders. De DiabetesDate heeft geen winstoogmerk.