Case Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test (mOSArt)

Case CrossCare

Slaap apneu is omwille van haar link met een verouderende en meer obese populatie een groeiend probleem wereldwijd en zo ook in Nederland en Vlaanderen. Geschat wordt dat de twee regio’s tezamen meer dan €1.5 mia per jaar verliezen door de kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening, die nog steeds meer dan 80% bedraagt. Zo is slaap apneu gekend om andere chronische aandoeningen te veroorzaken of verergeren. De onderdiagnose komt is deels te wijten aan het beperkt beschikbaar zijn van voldoende comfortabele en betaalbare diagnostische testen. 
 

Innovatie

Het bedrijf Ectosense ontwikkelde en certifieerde eerder reeds een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaap apneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal. Binnen het CrossCare project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een sensor, die niet groter is dan een muntstuk en fors goedkoper is, zonder daarbij aan klinische relevantie te moeten inboeten.

Co-creatie sessies en vervolg

Het CIC heeft gesprekken georganiseerd met longartsen van het Bravis en Amhpia ziekenhuis. Daarnaast is er al een co-creatiesessie georganiseerd waar bij o.a. de app en instructie getest werden op gebruiksvriendelijkheid. Nadat deze feedback verwerkt was, hebben een aantal mensen de sensor zelfstandig thuis uit mogen testen. Ook hierbij werd gekeken of alles werkte en duidelijk was. De volgende stap is om te gaan kijken welke rol huisartsen in dit proces kunnen spelen. 

Kijk voor meer informatie op de website van CrossCare.