Innovatiespel

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. Het Innovatiespel is één van deze oplossingen.

Probleem

Innoveren is noodzakelijk om duurzaam goede zorg te kunnen blijven leveren en daarmee als organisatie ook te overleven. Zorgmedewerkers hebben veel ideeën en willen bijdragen aan innovatie. Tegelijkertijd geven zij aan tegen veel blokkades aan te lopen, vooral gebrek aan tijd en geld. Kennis en vaardigheden om met ideeën aan de slag te gaan zijn ontoereikend. Ook het bestuur wil en moet innoveren, maar krijgt het vaak niet voor elkaar om het innovatiepotentieel te activeren binnen de organisatie. Kortom: de zorgmedewerkers en bestuurders willen innoveren, potentieel is aanwezig en toch lukt het keer op keer niet.

Oplossing

Een innovatiespel (gebaseerd op ganzenbord) waarmee zorgmedewerkers in kleine groepen gedurende 8 weken aan de hand van een concreet (hypothetisch) idee aan de slag gaan met het ontrafelen van het innovatieproces en het systematisch oplossen van blokkades door middel van vragen en opdrachten. Het spel zorgt voor de vereiste dialoog tussen zorgmedewerker, cliënten, ondersteunende diensten en bestuur waardoor het fundament voor een innovatiecultuur wordt gelegd.  Het vraagt een minimale financiële investering en vooral tijd en commitment vanuit de organisatie.

Voordeel

Het  is een eenvoudige en laagdrempelige wijze om een fundamenteel probleem op te lossen. De herkenbare spelvorm zorgt voor een pragmatische aanpak, stimuleert samenwerking en is vooral ook fun! Door de inspanning te spreiden over 8 weken is de impact op de huidige taken beperkt en leert zowel de zorgmedewerker als het bestuur op welke wijze innovatie binnen de cultuur kan worden geborgd. Bovendien wijst onderzoek uit dat meerdere, kortere bijeenkomsten het meest constructief zijn. Dus geen dure strategiesessies met consultants, hoge innovatiebudgetten of complexe verandertrajecten, maar zelfstandig aan de slag op basis van het Innovatiespel!

Ontwikkeling

Het huidige concept kan verder doorontwikkeld worden waarbij vooral de investering in het volledig uitdenken van een goed werkend innovatiespel  zit. Resultaat is een eenvoudige versie (1.0) die binnen een organisatie zal worden getoetst, volledig begeleid gedurende 8 weken. Versie 2.0 wordt een professionele versie, volledig gedrukt en voorzien van handleiding. Hierbij wordt nog steeds begeleiding aangeboden. Het streven is om te onderzoeken of middels online coaching of online video’s de begeleiding ter plekke vervangen kan worden, waardoor het kostentechnisch nog interessanter wordt om grootschalig uit te rollen.

Dit levert het op

Voor versie 1.0 hebben we een investering van €10.000 nodig. Daarna hebben we €15.000 nodig voor de eerste oplage van 50 geproduceerde spellen. De verkoopprijs per spel ligt uiteindelijk op €300. Het streven is niet om winst te maken maar vooral innovaties te stimuleren. De funding zullen we vooral via investeringen en subsidies proberen te bewerkstelligen.

De volgende stap

Aangezien de investering in geld en tijd beperkt is om de oplossing markt-klaar te krijgen, heeft het huidige team commitment gegeven om met een investering van €10.000 een versie 1.0 binnen 1 organisatie uitgevoerd te hebben. Innoveren: Hoe dan? Zo dan!