Multinnoveren

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. Multinnoveren is één van deze oplossingen.

Probleem 

Zorgprofessionals die innovaties breder beschikbaar willen maken, lopen tegen allerlei barrières aan waardoor dit niet lukt. Slechts 35% van de innovaties bereikt de patiënt. Dit kost veel tijd en geld. En de patiënten die baat kunnen hebben bij de innovaties, moeten lang wachten voor dit ook voor hen beschikbaar komt.

Oplossing

De sleutel voor succesvolle opschaling is regionale samenwerking: Wij zijn samen met elkaar de oplossing. We starten als team van 6 personen met de missie succesvolle zorginnovaties op te schalen. Wij adopteren in Zuidwest Nederland zorginnovaties die betaalbaar, breed inzetbaar en waardeverhogend zijn, brengen bestaande kennis en expertise bij elkaar en zorgen voor succesvolle implementatie in andere organisaties.

Voordeel 

Zorginstellingen in de regio Zuid-West Nederland kunnen innovaties beter en sneller opschalen en ervoor zorgen dat deze breder beschikbaar zijn voor meer patiënten die er baat bij hebben. Huidige initiatieven richten zich op innovaties in het algemeen, blijven veelal te abstract "met elkaar praten over" en zijn veelal landelijk. Het voordeel van deze oplossing is dat het concreet is en in de regio.

Ontwikkelen

Wij demonstreren dat het concept werkt door 1 bewezen zorginnovatie te adopteren en op te schalen in de regio. Onze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van bepalende stakeholders in een opschalingstraject. Door krachten te bundelen, vinden we een oplossing voor barrières en laten we zien dat het gezamenlijk lukt op te schalen. Vervolgens herhalen we dit concept naar andere regio's en andere innovaties.

Dit levert het op

Waardevolle innovaties beschikbaar voor iedereen: Het is onze ambitie dat het komende jaar in de regio Zuid-West Nederland minimaal 1 bewezen succesvolle zorginnovatie minimaal 1000 patiënten meer bereikt. De stappen hierna richten zich op het opschalen van meerdere bewezen zorginnovaties naar minimaal 70% van de zorgorganisaties met de passende doelgroep. Bijvangst is dat een regionaal netwerk gericht op opschaling van innovaties vormgegeven wordt die gefaciliteerd wordt door fysieke en digitale samenwerking en communicatie. Hierdoor wordt het percentage succesvolle opschalingen in de regio vergroot en is de regio ontwikkeltijd en -kosten bespaard gebleven.

De volgende stap

Om een goede start te kunnen maken, is nodig:

  • commitment en motivatie van het team en overige stakeholders in de regio;
  • een bewezen innovatie waarvan het belang tot opschaling wordt gedeeld;
  • slechts 10.000 euro voor de faciliterende rol en kennisdeling.