Case Shaken not spilled

Case CrossCare

Mensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project “Shaken, not spilled” wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. 

Innovatie

Door het bedrijf COMmeto is een eenvoudig maar doeltreffend membraan ontwikkeld. Dit membraan kan in een glas of beker geplaatst worden. De drank gaat er wel langs, maar mensen hebben minder kans op morsen.

Testing

CIC heeft meerdere prototypes voorgelegd aan veelal mensen met Parkinson. Ook mochten een aantal het laatste prototype zelf thuis uittesten. Ook professionals van Stichting Groenhuysen en fysiotherapiepraktijk Van Broekhoven hebben feedback gegeven op het product. 

Resultaten en vervolg

Vooral het gebruiksgemak en het goed schoonhouden van het materiaal vragen nog verdere ontwikkeling. 
Het CIC een businessmodelsessie georganiseerd met ondernemers en zorgprofessional, waarbij het BusinessModel Canvas gezamenlijk is besproken. Ook is er gesproken met ondernemers is in de biobased industrie, om te kijken of er ook biobased materiaal gebruikt zou kunnen worden. 

COMmeto gaat door met de verdere ontwikkeling van het product en bekijkt of ze het ook voor andere doelgroepen, denk aan festivalgangers, wil gaan ontwikkelen. 

Kijk voor meer informatie op de website van CrossCare.