EmmaCOPD

Case CrossCare

Patiënten met ernstige COPD (chronisch obstructieve longziekte) worden vaak meerdere malen per jaar als gevolg van een longaanval in het ziekenhuis opgenomen. Om het aantal longaanvallen met opname met 25% te verminderen, is door Medicine Men met zorgpartners in de regio West-Brabant het project EmmaCOPD opgezet.

Innovatie

Door op tijd een longaanval thuis te herkennen en de inzet van een programma om voldoende te bewegen neemt de kans op een longaanval af. Hiervoor wordt een online platform gebruikt, krijgen deelnemers een smartwatch die hun beweging meet en kunnen het ziekenhuis, fysiotherapeut en eventueel mantelzorger op afstand meekijken.

Co-creatie sessies

Het CIC heeft in dit project meegeholpen bij het organiseren van meerdere co-creatiesessies met patiënten en met medewerkers van het ziekenhuis. Dit heeft er mede toe geleid dat het platform en app zo aangepast zijn, dat het duidelijker is voor de patiënten. Daarnaast heeft het CIC een businessmodel bijeenkomst georganiseerd, waar MedicineMen feedback kreeg van o.a. een zorgverzekeraar, ziekenhuis en gemeenten. 

Resultaten en vervolg

De resultaten onder de eerste patiëntengroep zijn zeer goed, met bij sommige patiënten een enorme afname in het aantal longaanvallen. De ondernemer is na afronding van het CrossCare project verder gegaan met het valideren van de resultaten in samenwerking met het LUMC en het Bravis Ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie op de website van CrossCare.