Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen

Project CrossCare

 

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project CrossCare zoekt bedrijven die willen deelnemen aan het project Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen. Welke (deel)oplossingen zijn er om het valrisico beter te voorspellen bij bijvoorbeeld mensen met dementie of Parkinson, zodat vervolgens preventief een passende interventie ingezet kan worden.

De impact van valincidenten

Valincidenten bij ouderen vormen een groot probleem. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen en daarmee ook het aantal mensen met dementie toe. Naarmate mensen ouder worden, neemt het valrisico toe. Zodra sprake is van een valincident heeft dit een enorme impact op de oudere zelf. Hij/zij krijgt immers te maken met de gevolgen van het valincident zoals:

 • een ongewenste ziekenhuisopname
 • een langdurig herstelproces
 • een operatie wanneer een val heeft geleid tot een heupfractuur (wat zeer regelmatig het geval is)
 • verminderde mobiliteit
 • definitieve invalidering
 • mogelijk overlijden

Daarbij moet ook de impact op medewerkers en mantelzorgers niet onderschat worden. Zij krijgen een schuldgevoel, omdat ze een valincident niet hebben kunnen voorkomen. Het zelfvertrouwen kan hierdoor beschadigd worden en in plaats van het bieden van vrijheid aan cliënten met dementie, ontstaat de neiging om bij deze groep vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Dat heeft weer een negatief effect op het welbevinden van de cliënt. De verwachting is dat meer kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het beweegpatroon van deze doelgroep, één van de sleutels is om de zorg aan deze ouderen efficiënt te verbeteren.

Oproep

We zoeken een oplossing voor:
Het voorkomen van Valincidenten bij intramuraal wonende ouderen.

Hierbij ligt de focus op het voorkomen van valincidenten bij intramuraal wonende kwetsbare ouderen met dementie of Parkinson. Om vooraf in te schatten of iemand valgevaarlijk wordt en om preventief interventies in te kunnen zetten en daarmee negatieve gevolgen van de val uit te sluiten.

Consortium van zorgactoren

Het consortium van zorgorganisaties bestaat uit Groenhuysen en tanteLouise, beide gevestigd in West-Brabant. Beide organisaties hebben brede kennis en expertise op gebied van ouderenzorg en het inzetten van een multidisciplinaire behandeling.

Procedure

 • Geïnteresseerde bedrijven dienen een expression of interest in tegen 11 juni om 12u via bedrijven@crosscare.eu
 • Na positieve beoordeling van de stuurgroep worden de geselecteerde bedrijven uitgenodigd voor een pitchmoment op 18 juni 2019 in Turnhout.
 • Duurtijd project : 12 maanden
 • Max. projectbudget voor bedrijven (minimaal 1 bedrijf) : € 77.500 (enkel personeelskosten)
 • Meer info : chantal@cic-westbrabant.nl

Selectieprocedure
Aanmeldprocedure