Zinnen van het leven

Zorgoplossing Health Innovation School

Tijdens het slotevent van de Health Innovation School Zuid-West presenteerden de deelnemers negen vernieuwende oplossingsrichtingen voor regionale gezondheidsuitdagingen. Zinnen van het leven is één van deze oplossingen.

Probleem 

Mensen in de laatste levensfase voelen zich vaak niet meer van betekenis: 'Ik wil anderen niet tot last zijn',' ik kan niets meer voor anderen betekenen'. Ook aan het einde van het leven willen mensen zich gekend voelen.

Oplossing

Een TOOLKIT bestaande uit: 

  • Gesprekskaarten op thema; 
  • Microfoon met ruisonderdrukking
  • Instructie om een goed gesprek te voeren
  • Instructie om een audiobestand op te nemen

Voor: Mensen in de laatste levensfase, voor hun naasten en professionals.
Hoe: Naasten of professionals voeren aan de hand van de gesprekskaarten een gesprek met een oudere en nemen dit op. Het audiobestand kan later worden teruggeluisterd en bewaard. Het gesprek kan aanknopingspunten bieden voor het handelen van naasten en professionals.
Kosten klant: € 20 - € 40. Professionele versie: € 100.

Voordeel 

  • Oudere: Zinvol gesprek. Gehoord, gezien en gekend voelen, door kunnen geven van de zinnen van je leven.
  • Naasten: Drempelverlagend om goed gesprek te hebben, vragen te kunnen stellen die je normaal niet durft te stellen. De mogelijkheid hebben om het gesprek op te nemen en te bewaren. Verdieping in de relatie.
  • Professional: Verdieping van relatie met de cliënt, helpt iemand beter te leren kennen. Aanknopingspunten om zorg en aandacht op de persoon aan te laten sluiten. Verhogen van de kwaliteit van leven van de oudere.
  • Alternatieven/concurrenten: Boek "Vertel 's mam", Algemene gesprekskaartjes.

Ontwikkelen

Prototype 20 keer testen; 10 testen via naasten en 10 testen via professionals.
Co creaties nodig voor testen en opschalen: Extern bureau voor dóórontwikkeling en testen, samenwerkingspartners (Vilans, BeterOud) professionals en naasten van ouderen.

Dit levert het op

Zinnen van het leven voor verbinding tussen het verleden en heden. Het draagt bij aan de zin van het leven van de oudere en aan positieve beeldvorming over ouderen algemeen en ouderen in de laatste levensfase.

De volgende stap

De eerste resultaten van de gesprekken met audio-opnames laten zien dat ouderen het prettig vinden het gesprek te voeren en de opname terug willen luisteren. Naasten geven aan een gevoel van extra verbinding te ervaren en zaken te horen die ze nog niet wisten. Het verdiept de relatie. Dit geeft voldoende aanleiding om door te gaan.

Wat hebben we nodig?

TOOLKIT Zinnen van het leven
€10.000,- voor testen, analyseren en door ontwikkelen prototype: procesbegeleiding door extern bureau €5.000,- en materiaal kosten: €5.000,-
Afhankelijk van de uitkomsten testfase concept/doelgroep aanpassen: kosten PM