Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zelfredzaamheid diabetespatiënten

Meer dan 32 miljoen mensen in de EU zijn diabetespatiënt. Voor mensen met diabetes is het belangrijk dat ze betrokken zijn bij de behandeling en instructies goed opvolgen. Dit ter voorkoming van gezondheidsproblemen en complicaties. Op dit moment is er binnen de EU voor deze patiëntengroep nog geen gezamenlijke standaard aanpak op het gebied van zelfmanagement. The Health and Europe Centre in Engeland heeft het initiatief genomen om samen met zorgpartijen in Frankrijk, België en Nederland tot een gezamenlijke aanpak te komen. Vanuit Nederland zijn de initiatiefnemers: Kinetic Analysis, het Care Innovation Center West-Brabant, Stichting WestWest en de Hogeschool Utrecht. Naar aanleiding van de in juli 2016 goedgekeurde Interreg subsidieaanvraag, gaan betrokkenen met patiënten, mantelzorgers en professionals uitvoering geven aan de ontwikkeling van een gezamenlijke standaard in de aanpak van zelfmanagement bij patiënten met Diabetes type 2.

Zelfregie en zelfredzaamheid

Diabetes is een chronische ziekte waarbij het belangrijk is dat patiënten hun gezondheid goed monitoren en tijdig medicatie toedienen. Nieuwe methoden kunnen een bijdrage leveren aan effectiever zelfmanagement en een duurzame behandeling. Daarnaast draagt het bij aan de kostenreductie binnen de zorg waarvan 10% van de uitgaven gaat naar de behandeling van diabetes en daaropvolgende complicaties. In 2015 hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend bij Interreg waarmee aandacht gevraagd is voor deze problematiek en de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak conform de quadruppl helix (patiënt, mantelzorg, zorgaanbieders en ondernemers. 

Het project Diabetes and WELLbeing (DWELL) richt zich op patiënten met type 2 diabetes. Doel is om door middel van een effectiever methode op het gebied van zelfmanagement gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de zelfregie en zelfredzaamheid van deze patiëntengroep en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Co-creatie met gebruikers

Bij de aanpak staat de patiënt centraal waarbij autonomie en eigen verantwoordelijkheid voor hun ziekte belangrijke uitgangspunten zijn. Om zorg te dragen dat de aanpak goed aansluit bij de behoefte van de patiënten met DM type 2 wordt in co-creatie tussen gebruikers (patiënten en mantelzorgers), professionals en aanbieders van innovatieve technologieën de nieuwe zorgstandaard gericht op zelfmanagement ontwikkelend. De inzet van innovatieve technologie levert een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van de patiënten bij het monitoren van lifestyle en leveren van gepersonaliseerde gerichte behandeling. Tevens vormt kennisdeling een belangrijke component waarbij gekeken wordt naar bestaande ondersteuningsprogramma’s gericht op diabetes.

Foto’s Zelfredzaamheid diabetespatiënten