Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zelfmonitoring bij specifieke patiëntengroepen

Drie patiënten met de ziekte van Parkinson en twee oncologisch patiënten nemen deel aan een experiment gericht op zelfmonitoring van hun gezondheid. Het experiment is geïnitieerd door het Care Innovation Center samen met fysiotherapeuten Ronald van Broekhoven en Claire Cadot en het bedrijf Mediwatch.

Zelfmonitoring zorgt voor bewustwording bij patiënt

Bij zelfmonitoring houdt de patiënt zelf een aantal lichaamskenmerken in de gaten, bijvoorbeeld gewicht, vetpercentage, spiermassa, mate van beweging, bloeddruk en zuurstofsaturatie. Hierbij worden meetinstrumenten toegepast die iedereen tegenwoordig in de winkel kan kopen. De gegevens worden via de smartphone van de patiënt naar een eigen persoonlijk gezondheidsdossier gestuurd. In dit experiment wordt gewerkt met het uit Engeland afkomstige Patients Know Best. Dit gezondheidsdossier heeft als filosofie dat de gegevens het eigendom zijn van de patiënt en dat de patiënt bepaalt welke zorgprofessionals, vrienden en familie mee kunnen kijken in het dossier.

De waarde van zelfmonitoring wordt onderbouwd door studies naar de waarde van biofeedback. Met biofeedback kunnen mensen eigen lichaamssignalen leren herkennen en bewust controleren. Mensen krijgen inzicht in de effecten van hun gedrag (eten, drinken, bewegen, roken, alcoholgebruik, stress) op hun lichaam en krijgen daarmee een intensieve prikkel om gedrag te veranderen.

Het effect van bewegen op gewicht en bloeddruk

In het experiment met de vijf genoemde patiënten ligt de focus op bewegen en de effecten daarvan op gewicht en bloeddruk. Naast een reguliere stappenteller worden een slimme draadloze weegschaal en een slimme draadloze bloeddrukmeter ingezet. De fysiotherapeuten zijn door de patiënten uitgenodigd om mee te kijken in het verloop van de gegevens in het persoonlijk gezondheidsdossier. De kosten van zelfmonitoring worden gedeeld, dat wil zeggen de patiënten zorgen voor hun eigen smartphone, de fysiotherapeuten betalen de meetinstrumenten en het bedrijf Mediwatch stelt het persoonlijk gezondheidsdossier Patients know Best ter beschikking alsmede de coaching en begeleiding van het experiment.

Initiafnemers

  • Ronald van Broekhoven is fysiotherapeut in zijn eigen bedrijf Van Broekhoven Fysiotherapie en heeft de afgelopen jaren een specialisme opgebouwd in de behandeling van patiënten met Parkinson.
  • Claire Cadot is oncologisch fysiotherapeut in haar praktijk Oncovitaal.
  • Het bedrijf Mediwatch ondersteunt het experiment. Mediwatch heeft expertise in het begeleiden van ouderen, mensen met beperkingen en mensen met een chronische ziekte in het toepassen van zelfmonitoring.

      

Foto’s Zelfmonitoring bij specifieke patiëntengroepen