Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Kinec-tics, software voor bewegingsanalyse

Kinetic Analysis is een bedrijf dat bewegingsanalyses uitvoert op basis van fysieke metingen met als doel het zoveel mogelijk kwantificeren van de menselijke bewegingen. Data vanuit allerlei wearables en activiteiten monitors maar ook electromyografie, dynamometrie en gaswisselmetingen wordt gebundeld in een individueel rapport.

Flexibele en betrouwbaar meetsysteem voor bewegingsanalyses

Het project 'Kinec-tics' is opgestart met als doel het ontwikkelen van een meetsysteem voor bewegingsanalyses, met behulp van Microsoft's nieuwe infraroodcamera Kinect v2. In samenwerking met diverse universiteiten zoals Avans+, de Haagse Hogeschool en de universiteit van Brussel wordt software ontwikkeld die het makkelijk maakt om flexibel in tijd en ruimte, betrouwbaar en goedkoop op iedere locatie metingen te verrichten. Hierdoor is het meetsysteem breed inzetbaar in sport en zorg.

Door analyse effectievere behandeling

Met Kinec-tics wordt meer waargenomen dan mogelijk is met het blote oog, gecombineerd met een intelligent algoritme gebaseerd op wetenschappelijke kennis uit de gezondheidszorg wordt effectiever handelen mogelijk voor een grote groep zorgverleners. Het beoogde bereik van project Kinec-tics is dat bij 3% van de paramedici en bij 1% van de sportverenigingen in Nederland bewegingsanalyses met behulp van Kinec-tics worden uitgevoerd binnen 5 jaar.

Preventieve screening

Het gezondheidseffect van preventieve screening binnen de zorg zal in een pilot studie worden gemeten in het kader van een afstudeerproject aan de opleiding tot gespecialiseerd MSc. in de sportfysiotherapie en master in de geriatriefysiotherapie.

Vanaf februari 2014 heeft Microsoft Nederland zijn samenwerking verleend door het vroegtijdig beschikbaar stellen van de materialen en ondersteuning voor markt release van Kinect v2. Met een team van programmeurs wordt een software pakket geschreven waarbij clinici sterk betrokken zijn en constant monitoren om de praktijkrelevantie en werkbaarheid te bewaken.

Volgen de Kinec-tics' projecten op de website of lees de blog.   

Foto’s Kinec-tics, software voor bewegingsanalyse