Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Academie voor Zelfstandigheid

De Academie voor Zelfstandigheid biedt mensen met een verstandelijke beperking nieuwe kansen om een zelfstandig leven te kunnen leiden en de regie over hun leven zoveel mogelijk zelf te voeren.

SDW start in december 2014 met de Academie voor Zelfstandigheid. Met cursussen en trainingen worden cliënten van SDW geholpen en gestimuleerd om, zo goed als het kan, op eigen benen te staan. De Academie is ook bestemd voor het netwerk van de cliënten. Dat speelt immers een essentiële rol in hun leven. Door het aanbod wordt de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeterd en het voeren van regie over hun eigen leven gestimuleerd. De academie van SDW is gebaseerd op het landelijk concept van de Academie voor Zelfstandigheid.

SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking. Circa 870 medewerkers en ruim 370 enthousiaste vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de ongeveer 1330 cliënten. Naast ruim vijftig woon- en dagbestedinglocaties biedt SDW ook ondersteuning thuis en in onderwijs aan cliënten en hun netwerk. 

Foto’s Academie voor Zelfstandigheid