Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorgorganisaties experimenteren met robots

Ruim de helft van de IT-beslissers in zorginstellingen (52 procent) is momenteel actief bezig met robotica. Ze denken serieus na over de inzet van robots, experimenteren hiermee, of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen.

Dit blijkt uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood heeft uitgevoerd onder ruim 40 senior IT-beslissers in de zorg. “De technologische ontwikkelingen op het gebied van e-health, apps, domotica en robotica gaan snel”, zegt Angelique Boekee, Client Director Health & Life Sciences bij Quint, over het onderzoek: “De geïnterviewden geven aan dat een toekomst zonder robotica en domotica niet meer denkbaar is.”

Toch stuit grootschalige inzet van robotica en domotica vooralsnog op praktische en financiële barrières. IT-beslissers geven aan de waar de van robots in te zien, maar dan gaat het vooral over de toekomst. Voor zover robots al echt worden ingezet, dan gaat het om zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een duidelijk verschil is in de wijze waarop care en cure mogelijke toepassingen van robotica en domotica zien. Waar de care al daadwerkelijk aan het experimenteren of testen is, is er binnen cure op dit moment nog weinig ruimte voor robotica. De onderzoekers vermoeden dat dit samenhangt met het feit dat er in de care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval eenvoudiger effectief in te zetten. Overigens is er binnen zowel de cure- als care-organisaties een even groot percentage (14 procent) dat nog geen interesse heeft in robotica.

Bron: Skipr