Praktijk gericht onderzoek bij maatschappelijke vraagstukken

Samen met het Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn (CoE GZW) van Avans Hogeschool brengen we onderzoek, praktijk en onderwijs samen. Maatschappelijke vraagstukken leiden door praktijkgericht onderzoek direct naar relevante oplossingen, die direct toepasbaar zijn in het werkveld. In de regio West-Brabant ligt een grote maatschappelijke opgave in de gezondheidszorg. De zorg toegankelijk en betaalbaar houden en voldoende zorgpersoneel aantrekken en behouden. Met deze samenwerking leveren we een bijdrage vanuit het onderwijs en vanuit onderzoek op het gebied van positieve gezondheid, preventie en technologische innovatie. 

Binnen de samenwerking onderzoeken we de opbrengsten, impact en inzichten van nieuwe producten, diensten en manieren van werken door deze in de zorgorganisaties te testen. De resultaten uit dit onderzoek kunnen vervolgens worden ingezet bij het vernieuwen van zorgopleidingen van Avans Hogeschool. Studenten leren tijden de opleiding meer over sociale, technologische en procesinnovaties en de impact hiervan in de gezondheidszorg.  

 

Maatschappelijke vraagstukken

Avans Hogeschool wil in haar Ambitie2025 uitgroeien van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling, waar binnen Centres of Expertise (CoE) en expertisecentra wordt gewerkt aan 4 zwaartepunten. Binnen het CoE Gezondheid, Zorg en Welzijn ligt de focus op samenwerking met partners in zorg en welzijn om een brug te slaan tussen ervaringen van burgers, patiënten, cliënten en naasten enerzijds en de behoefte aan data om zorg en welzijn te verbeteren anderzijds. Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder meer hoe we zorgen dat data burger-gedreven is en gezien wordt als mogelijkheid om samenwerking te bevorderen, gegevens uit te wisselen, professionals en patiënten te ontzorgen en kwaliteit te vergroten in zorg en welzijn en bijdraagt aan kostenvermindering.

Lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Jacomine Ravensbergen: “De samenwerking van Avans met het CIC en in het bijzonder met CoE GZW moet gaan opleveren dat we voor de zomer minimaal 1 groot project en 4 of 5 kleine projecten kunnen piloten. Het is aan ons om binnen het mêlee aan innovatievragen met elkaar een antwoord te ontwikkelen; of dat nu een technologische of sociale innovatie is of een manier om processen anders in te richten. Op al dit soort vraagstukken is dit Center of Expertise goed ingericht.”

Kwartiermaker van CoE GZW Meralda Slager vult haar aan: “Duurzaam met elkaar samenwerken is onze wens. Elkaar steeds beter leren kennen en weten en leren wat de vragen zijn en waar we elkaar kunnen vinden om samen te werken op onderzoek.  Dat betekent verder investeren in ontmoeten en elkaar inspireren.”