Zorginnovatoren-
overleg over Robotic Process Automation

Op 19 maart vond het Zorginnovatorenoverleg plaats, wat volledig in het teken stond van Robotic Process Automation (RPA). Dit is een technologie gebaseerd op softwarebots, die herhalende handelingen van mensen over kan nemen. Er kwamen diverse sprekers aan bod, en we sloten af met interactieve sessies in subgroepen waarin we verder de verdieping in gingen.

VVA Informatisering, vertegenwoordigd door Eric Jansen en Rick Govers, nam ons mee in de toekomstperspectieven van RPA. Wat zijn de voordelen en randvoorwaarden, hoe ga je aan de slag en maak je een business case voor RPA en welke groeipaden zijn er mogelijk?

Guido van Leeuwen van SDW, benadrukte het belang van het creëren van draagvlak voor RPA en gaf concrete voorbeelden van hoe dit ingezet kan worden ‘as a service’ met quick wins.

Tot slot namen Djenna Stevens-Baarende en Robbert Spijkstra van TWB ons mee in hun ervaringen als koploper op het gebied van RPA in de zorg. Ze vertelden over de geboorte van Turbo Truus en wat deze digitale collega hen allemaal geleerd heeft.

De gezamenlijke conclusie wadat samenwerking binnen en buiten organisaties belangrijk is om RPA succesvol in te zetten. Hierbij helpen onderstaande punten:

  • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie door een business case op te stellen, gebruik te maken van storytelling met Jip en Janneke taal en het communiceren van resultaten (positief + negatief). 
  • Zorg voor een intern contactpersoon bij technische vragen.
  • Maak een inventarisatie over de behoeften binnen de organisatie.
  • Zowel binnen- als buiten de organisatie kennis en ervaring delen en verdiepende gesprekken voeren.  

RPA Groeipad door VVA Informatisering

Meer informatie? Contacteer Bram Kerstens.

Bron afbeelding: VVA Informatisering.