CIC ondersteunt voor het eerst D.O.E. Middag

De St.Elisabeth D.O.E. Middag, Denken Over Elisbeth, is een terugkerend event. Dit jaar faciliteerden het CIC, Transvorm en Dementie Netwerk de middag. Een leerzame middag waarin waardevolle en mooie inzichten naar boven kwamen. 

Na een toelichting vanuit Sanne Schoolmeesters van Transvorm werd de arbeidsmarktproblematiek uitgelicht. Mensen worden ouder, hebben vaak meer zorg nodig, maar het aantal inwoners stijgt minder hard dan de zorgvraag waardoor de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Vraag naar personeel neemt toe, maar het aanbod niet. Vanuit het CIC hebben we toelichting gegeven op de nationale ontwikkelingen en regionale samenwerkingsprojecten zoals valpreventie, gezamenlijke nachtzorg en gezamenlijke monitoring maar ook de inzet van innovaties die verlichting van de werkdruk als doel hebben, denk hierbij aan de druppelbril. 

In een tweetal gespreksrondes bespraken we in subgroepen, aan de hand van St. Elisabeth haar 5-stappenmodel, hoe we in de toekomst goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan onze bewoners.Welke stappen kunnen we nu zetten en morgen mee aan de slag? Waar liggen de uitdagingen voor de bewoner en naasten? Wat kan het sociale netwerk betekenen? Wat mag een vrijwilliger doen? Waar trek je de grens? Maar ook: waar liggen kansen en mogelijkheden voor andere inzet van vrijwilligers en zorgprofessional?  
We daagden de deelnemers uit om niet te denken vanuit de huidige situatie en de vastgestelde kaders en richtlijnen. Maar als je alles opnieuw zou inrichten; hoe zou je dat doen? Er was een enorme betrokkenheid van alle deelnemers van St. Elisabeth bestaande uit de leden van de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Kortom; een inspirerende middag met veel energie en concrete ideeën waar ze binnen St. Elisabeth mee aan de slag kunnen.

5 stappen model St. Elisabeth - zorg en ondersteuning DEF.png