Nieuw baanbrekend initiatief: Samen aan Z

welzijnssector in Vlaanderen en Nederland kampt met knelpuntberoepen door de toenemende zorgnood. Vacatures geraken niet ingevuld door een tekort aan zorg- en andere profielen op de arbeidsmarkt. Bovendien is er op korte termijn nood aan heel wat vervangingen bij de huidige zorgprofessionals: zo is één op de drie in Vlaanderen boven de 50 jaar, in westelijk Noord-Brabant is 36% boven de 55 jaar en in Zeeland is dat zelfs 43%. De uitstroom uit de zorg en langdurige uitval door ziekte (burn-out) zorgen dat het onevenwicht tussen vraag en aanbod in de zorgsector wordt versterkt. De sector heeft er dus alle belang bij om niet alleen zorgprofessionals aan te trekken, maar deze vooral zo lang mogelijk aan het werk te houden. 

Samen aan Z wil het behoud van zorgverleners vergroten door de wendbaarheid en het innovatief vermogen van zowel zorgverleners als -organisaties te verbeteren. Het project zet de komende jaren in op o.a. doorontwikkeling en het samenbrengen van producten, trainingen en samenwerkingsmodellen die uit eerdere projecten ZORO, Blijf aan Z en Care2Adapt voortkwamen. Zo zal er bijv. verder gewerkt worden op Team Champions (teamleden die van onderuit in een team verandering implementeren) voor zorgteams, leiderschapstrajecten, peergroepen en ondersteuning bij de implementatie van arbeidsondersteunende innovaties. Op die manier wil het project inzetten op werkbaar werk (werk waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend en boeiend is en kansen biedt op leren en ontwikkelen) en/of binnen de werking arbeidsondersteunend- of arbeidsbesparend zijn. Verder wil Samen aan Z ook samenwerking en dus verbinding creëren tussen organisaties om de impact en draagkracht te vergroten. Samenwerking verhoogt het welbevinden van zorgverleners en bijgevolg de kwaliteit van de zorg, zo toonde de praktijk tijdens de pandemie althans aan.