Nieuwe opleiding Implementatie Science Practioner

Bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk

Eind 2023 is de opleiding Implementatie Science Practitioner (ISP) in Nederland van start gegaan. Dankzij persoonsgebonden fellowships van ZonMw volgen veertig mensen uit de zorg deze nieuwe opleiding. Zij worden bruggenbouwers die de werelden van onderzoek en praktijk met elkaar verbinden. Wetenschappelijke kennis bereikt dan sneller de werkvloer.

Het implementeren van wetenschappelijke kennis in de zorgpraktijk verloopt onvoldoende en te traag. Dit duidelijke signaal pikt ZonMw al langer op. Onderzoekers moeten al bij hun subsidieaanvraag expliciet over implementatie nadenken. Maar het doorvertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk blijkt toch vaak lastig. Een van de nieuwe initiatieven vanuit ZonMw Doelmatigheidsonderzoek moet daarin verandering brengen: de in 2023 gestarte ISP-opleiding, uniek in Nederland.