Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorgambitie West-Brabant 2014-2020

Roosendaal vervult een belangrijke functie in de regionale zorgeconomie van West-Brabant. Samen met de Gemeente Roosendaal werkt het Care Innovation Center aan het behouden en versterken van deze zorgeconomie. Daarbij is het investeren in innovatie, in de zorg van de toekomst, in de care sector een cruciaal onderwerp.

Op maandag 24 februari 2014 organiseerden de Gemeente Roosendaal en het Care Innovation Center gezamenlijk een bijeenkomst waarin de Zorgambitie 2014-2020 centraal stond. Een brede vertegenwoordiging vanuit de regio West-Brabant deelden hun visie met betrekking tot dit thema. Een belangrijk aandachtspunt was onder andere om in het beleid nog nadrukkelijker uit te gaan van de gezondheid van mensen in plaats van ziekte. Daarnaast werd geconcludeerd dat samenwerking essentieel is om binnen de regio een breder draagvlak te creëren. ‘Samen gezond’, dat is het uitgangspunt van de zorgeconomie. De komende maanden worden concrete vervolgstappen gezet om deze zorgambitie gezamenlijk uit te werken.