Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorg kan beter, slimmer en goedkoper

Onze gezondheidszorg kan veel goedkoper, als zorgverleners en patiënten de nieuwste technologische snufjes omarmen en zorg via internet de normaalste zaak van de wereld wordt. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een visie voor een nieuw kabinet, die ze vandaag willen aanbieden aan zorgminister Edith Schippers.

Innovaties moet dagelijkse kost worden

De zorg kost iedere volwassene Nederlander nu zo'n 5.400 euro per jaar. Dat is al veel meer dan elders in Europa en deze rekening loopt, als we niets doen, op naar 6.200 euro per volwassene aan het einde van de volgende kabinetsperiode. Die innovaties moeten dus zo snel mogelijk dagelijkse kost worden, luidt de oproep Hans de Boer van VNO-NCW.

Huis van Morgen maakt zorginnovatie toegankelijk

Maar hoe maak je innovaties toegankelijker voor een breed publiek? Het Care Innovation Center West-Brabant geeft daar heel concreet en pragmatisch invulling aan. Sinds 2014 kunnen inwoners uit de regio kennismaken met nieuwe toepassingen in het Huis van Morgen. Hier kunnen ze de producten niet alleen zien, maar ook uitproberen. Juist dat neemt die drempel weg en zorgt ervoor dat mensen ook daadwerkelijk deze producten gaan gebruiken. De deur van het Huis van Morgen staat altijd open voor iedereen. Daarnaast is er ook een mobiele en digitale versie zodat nog meer mensen worden bereikt. En sinds september 2016 is het Huis van Morgen ook opgenomen in de Zorginnovatiewinkel. Een pop-up winkel die gedurende een maand in vijf plaatsen in Nederland aandacht vraagt voor Zorginnovatie. En zijn er diverse zorginnovatiepunten op scholen en bibliotheken. Komende jaren wil de organisatie het aantal punten uitbreiden want de behoefte aan informatie is groot. Mensen willen wel innoveren maar weten vaak onvoldoende wat er mogelijk en beschikbaar is. Dat maakt het Care Innovation Center West-Brabant zichtbaar.

Lees meer in het Algemeen Dagblad d.d. 2-2-2017