Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Wijkverpleegkundigen en zorgvragers positief over zorgtechnologie

Nederland kampt met een groot tekort aan wijkverpleegkundigen. Daarom is het belangrijk om samen te inventariseren hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren. Tijdens de bijeenkomst ‘Samen beter!’ op 23 januari 2018 gingen het Care Innovation Center West-Brabant en zorgverzekeraar CZ in gesprek met wijkverpleegkundigen en verzorgenden en met cliënten en mantelzorgers. Ervaringen, behoeften en wensen stonden daarbij centraal. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Transvorm en Zorgbelang Brabant.

De bijeenkomst “Samen Beter” vond plaats tijdens de Nationale eHealthweek een initiatief van het ministerie van VWS en ECP Platform voor de InformatieSamenleving. Doel van deze week is om door middel van uiteenlopende activiteiten de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg te vergroten.

Positief over eHealth maar onbekendheid over de toepassing

Deelnemers aan deze bijeenkomst werden ontvangen in Innovitapark in Roosendaal. Deze broedplaats voor gezond leven, welzijn en zorg is sinds september 2017 geopend. ‘Hoe kunnen e-health toepassingen en hulpmiddelen oplossingen bieden voor de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals?’, dat was de centrale vraag. Zorgprofessionals en zorgvragers gingen hierover met elkaar in gesprek. De bereidheid om hierover mee te denken was groot. De deelnemers aan de discussies zien steeds meer mogelijkheden in eHealth toepassingen maar er is ook nog veel onbekendheid over de toepassing en invulling. Ze bespraken welke toepassingen van toegevoegde waarde zijn, maar ook welke randvoorwaarden dan belangrijk zijn. Een aantal voorbeelden en suggesties die uit de gesprekken naar voren kwamen:

 • Het draait voor de zorgvrager veel om behoud van eigen regie. “Echt niet iedereen zit op zorg te wachten, doe mij maar technologie of een robot zodat ik het zo lang mogelijk zelf kan.”
 • Implementeer technologie zoals beeldbellen samen met de wijkverpleegkundige/verzorgende bij iemand die al bekend is met het werken met een smartphone of tablet. “Als de buurvrouw zo'n mooie tablet heeft, wil de ander het ook.”
 • Zet een ehealth-consulent in en maak een landelijke databank met een verzameling van alle ehealth toepassingen. “Het gaat zo snel met de technologie. We weten gewoon niet wat er allemaal al is en ook niet bij welk ziektebeeld of in welke situatie wat interessant is en wat wel of niet vergoed wordt.”
 • De mogelijkheid om in een groep een oproep te doen voor een hulpvraag of contact in plaats van wat er nu vaak gebeurt dit van de directe mantelzorg of zorgprofessional gevraagd wordt. Bijvoorbeeld via de websites www.zorgvoorelkaar.nl en www.wehelpen.nl
 • Maar ook hele praktische voordelen werden aangehaald, zoals: De digitale zuster ruikt niet naar rook”.

Warme zorg en koude technologie gaan goed samen

Tijdens de afsluiting werd duidelijk dat we met elkaar de verkeerde beeldvorming dat ‘warme zorg’ wordt vervangen door ‘koude technologie’ moeten aanpakken. Het kan juist heel goed samen gaan en laten we hier vooral de komende tijd samen aan werken. De wijkverpleegkundigen deden de oproep aan de gemeente en zorgverzekeraar CZ om ook met hen in gesprek te gaan en blijven en niet alleen met de bestuurder of beleidsmedewerker. Hier zal zeker nog een vervolg aan gegeven worden. Tot slot gaf Wethouder Corné van Poppel van Roosendaal aan zich binnen de gemeente in te zetten voor een ehealth-consulent die de verbinding legt tussen ehealth en de zorgvrager en zorgprofessional.

Koppeling eHealth met de dagelijkse praktijk

Inge Tra van CZ zorgverzekeraar en Chantal van Spaendonck van het Care Innovation Center West-Brabant zijn enthousiast over de uitkomsten van deze bijeenkomst, ”Het heeft ons veel input opgeleverd waar we concreet mee aan de slag kunnen gaan. Door zorgprofessionals en zorgvragers hierbij te betrekken kunnen we veel directer een koppeling maken met de praktijk. Situaties waar mensen tegenaan lopen en welke oplossing zij daarbij als kansrijk zien. Onderstaande quotes van de deelnemers geven daar een mooi beeld van.”

Reacties deelnemers

 • “Nou ja ik weet het niet met dat Ehealth, het lijkt me wel moeilijk hoor... ja ik heb wel een tablet hoor”
 • “Zou ik dan bijvoorbeeld ook de deur open kunnen maken terwijl ik nog in bed lig”
 • “Beeldbellen is leuk maar wat als iemand in zijn broek plast of het gas aan laat staan, dat zie je dan niet.”
 • “Eenzaamheid zit ook in het karakter”
 • “Ik heb liever 24/7 een robot in huis dan zo nu en dan een verpleegkundige”
 • “Knalgoed gesprek met patiënten en wijkverpleegkundigen over mogelijkheden eHealth”
 • “Ik zou het best zien zitten om de deur open te kunnen maken terwijl ik nog in bed lig"