Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

West-Brabant ondersteunt Nationaal programma

In de regio West-Brabant zijn veel (zorg)organisaties die zich richten op preventie en het ‘langer gezond meedoen’. De Provincie Noord-Brabant, RWB, de Gemeente Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) willen de krachten in deze regio bundelen door deze organisaties op te roepen een pledge op te stellen. Tientallen organisaties hebben hier gehoor aan gegeven. Zij ondertekenen op donderdag 13 november 2014 een pledge.

Door de gezamenlijke aanpak maken de aangesloten partners kenbaar dat de brede aanpak in de regio een directe bijdrage levert aan het Nationaal programma ‘Alles is gezondheid’.

De ondertekening van de pledge zal plaatsvinden tijdens de opening van het Kellebeek College op donderdag 13 november 2014. Bij de ondertekening zijn afgevaardigden van het Ministerie, de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Roosendaal, het programmabureau voor preventie en de partners van het CIC aanwezig.