Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Veel input opgehaald tijdens drie co-creatiesessies voor project MijnCOPD

Op 17 en 22 mei hebben professionals, patiënten en mantelzorgers deelgenomen aan 3 co-creatiesessies over de zorginnovatie MijnCOPD, georganiseerd door de proeftuin Care Innovation Center. Momenteel maken al 11 patiënten van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom gebruik van het bijbehorende horloge en het online platform Emma. Hierop kunnen ze bijvoorbeeld de resultaten kunnen zien van hun beweeggedrag. Tijdens de co-creatiesessies werd gekeken naar de huidige ervaringen en werden ook nieuwe prototypes besproken. Met professionals werd vooral gesproken over goede inbedding in het zorgproces en mogelijke aanvullende metingen die gebruikt kunnen worden om longaanvallen tijdig te detecteren. MedicineMen, de ondernemer, ging met zeer veel input naar huis.

 

 

MijnCOPD

Dit project heeft als doel om patiënten met COPD te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen. Hiervoor maken patiënten gebruik van een speciaal horloge, dat gekoppeld is aan een online platform. Dit horloge geeft bijv. aan of ze voldoen aan de door hun fysiotherapeut gestelde beweegdoel per dag. Ook kan een signaal gegeven worden aan hun mantelzorger, wanneer ze te veel of te weinig bewegen. Ze kunnen zelf bepalen welke professionals en mantelzorger hun gegevens mogen zien.

Uitkomsten co-creatiesessies

De patiënten zijn erg enthousiast over MijnCOPD. Geen van hen wil hun horloge nog kwijt. Sommigen geven zelfs aan dat ze zich veiliger voelen en zonder horloge niet de straat op durven. Tijdens de sessies werden drie verschillende prototypes besproken. Vooral over de toevoeging van een trilling via het horloge, wanneer men te veel of te weinig beweegt, was men zeer enthousiast. Meer inzicht geven aan de mantelzorger bleek minder gewild.

De professionals zijn ook positief over MijnCOPD. Vooral ook omdat het de patiënt meer inzicht geeft en alle gemachtigde professionals dezelfde informatie krijgen van de patiënt.

Vervolg

Met de input van de sessies gaat MedicineMen het product weer door ontwikkelen. Daarnaast is het doel dat meer patiënten van het Bravis Ziekenhuis MijnCOPD gaan testen. De proeftuinen Care Innovation Center en InnovAGE en de ondernemer focussen zich komende tijd op het organiseren van sessies rondom het business model. In latere fase zullen ook in Vlaanderen co-creatiesessies met patiënten en zorgprofessionals gehouden worden.

Lees ook artikel Bravis Ziekenhuis