Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

The sky is the limit voor Brave Innovatieteam

Het Bravis ziekenhuis is een innovatieve organisatie. Het inzetten van digitale toepassingen is daar een belangrijk onderdeel van. Om de verschillende initiatieven en ideeën bij elkaar te brengen, heeft het ziekenhuis het Brave Innovatieteam opgericht. Brave bestaat uit een aantal medewerkers en medisch specialisten van diverse zorg- en ondersteunde afdelingen die actief met e-health aan de slag gaan.

 

Samen innoveren, zelf doen!

Op maandag 23 januari ondertekenden de cliëntenraad, adviesorganen, vereniging medische staf en raad van bestuur van het Bravis Ziekenhuis het manifest 'Samen innoveren, zelf doen!'

In deze vlog ziet je hoe en vooral waar dat in zijn werk ging; op het dak van het Bravis ziekenhuis! "The sky is the limit" aldus bestuursvoorzitter Hans Ensing.