Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

StiB Breda en Huis van Morgen gaan samenwerken om mantelzorgers beter te informeren

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) en het Huis van Morgen gaan samenwerken om mantelzorgers meer inzicht te geven in nieuwe toepassingen voor de zorg aan huis.

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Inwoners van Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek, die te maken hebben met mantelzorg, kunnen bij StiB terecht voor informatie, advies en ondersteuning. De organisatie helpt mantelzorgers om de juiste weg te vinden in wet- en regelgeving. Maar ze bieden ook ondersteuning bij de organisatie van zorg. Omdat er steeds meer nieuwe oplossingen zijn voor de zorg aan huis heeft StiB de samenwerking opgezocht met het Huis van Morgen. De organisaties gaan in het najaar van 2017 bijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers waarbij zij kennis kunnen maken met producten en diensten die hen kunnen ontlasten bij de zorg aan huis.

Ontlasten van mantelzorgers

Karen van der Vorst van StiB is enthousiast over de samenwerking. “Er zijn veel producten op de markt die mensen kunnen ontlasten, maar mantelzorgers zijn hier vaak onvoldoende van op de hoogte. Daarom zijn we ons op dit gebied gaan oriënteren en kwamen we in contact met Margo Emmen van het Huis van Morgen. Dit ‘huis’ is gevestigd in Roosendaal en hier kunnen inwoners uit de regio kennismaken met heel veel verschillende producten. Van een steunkousaantrekhulp, een rollator die je kunt ombouwen tot rolstoel tot lifestylemonitoring waarmee je op afstand kunt zien of het goed met iemand gaat. Veel van deze producten kunnen zorg uit handen nemen waardoor de druk op de mantelzorger afneemt.”

Nieuwe toepassingen kunnen het verschil maken

Margo Emmen is als toegepast gerontoloog en verbonden aan het Huis van Morgen. Wekelijks geeft zij presentaties aan uiteenlopende doelgroepen. “Vaak gaat er een wereld voor hen open als zij zien wat er met nieuwe toepassingen en technologie allemaal mogelijk is. Voor sommige mensen kan zo’n innovatie écht het verschil maken. Met een steunkousaantrekhulp hoeven mensen bijvoorbeeld niet meer te wachten op hulp maar kunnen zij hun steunkousen aan- en uittrekken op het moment dat het uitkomt. Maar ook een de ledwalk is een mooi voorbeeld. Dit lampje gaat aan op het moment dat je uit bed stapt dit voorkomt dat mensen in het donker struikelen. Ook zijn er diverse nieuwe toepassingen voor mensen met gehoorproblemen of mensen die minder mobiel zijn. De presentaties, samen met StiB, geven we op locatie in Breda waarbij ik de producten daar mee naar toe neem.”

Inzicht in de mogelijkheden

Doelstelling van zowel het StiB als het Huis van Morgen is mantelzorgers meer inzicht te geven in de mogelijkheden zodat ze op basis daarvan zelf kunnen beoordelen welke producten een bijdrage kunnen leveren in de dagelijkse zorg.

Meer informatie over StiB Breda