Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Slim zelfstandig

 

Slimme techniek in de zorg levert een positieve bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en regie over eigen leven. Zo beweren inmiddels al vele ervaringsdeskundigen. Steeds meer toepassingen worden ontwikkeld. Toch houdt een grote groep (potentiële) eindgebruikers deze ontwikkelingen af: te futuristisch, te ver van hun bed en te onpersoonlijk. Voor de Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) een reden om te werken aan bewustwording. Dit doet zij met de film Slim Zelfstandig en het organiseren van bijeenkomsten over het thema Slimme Zorg.

De film geeft in een drieluik vanuit verschillende gebruikersperspectieven een doorkijk  naar de nieuwe ontwikkelingen, de effecten én de voorwaarden om met slimme techniek langer en met meer gemak zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de samenleving.