Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Schrijf je in voor de MKB innovatie top 100

Een van de pijlers van de Kamer van Koophandel is het vergroten van kansen van innovatieve ondernemers met groei ambitie. Afgelopen jaren is de MKB Innovatie Top 100 uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het MKB. De MKB Innovatie Top 100 biedt vernieuwers in het MKB dé springplank naar kennis en nieuwe netwerken!

 

Inschrijven

Schrijf je innovatieve product, dienst of idee in voor de twaalfde editie in 2017. Inschrijven voor de 12e editie van de MKB Innovatie Top 100 is mogelijk t/m 15 april 2017.

Wat levert deelname je op?

  • Toegang tot nieuwe netwerken, die nog niet bekend zijn of onbereikbaar lijken. Zoals ministeries, provincies, kennisinstellingen.
  • Contacten en netwerken van andere ondernemers. Ondernemers die u voorgingen, vertellen erover.
  • Veel aandacht in landelijke, lokale en regionale media, de vakpers en social media.
  • Toegang tot mogelijke vernieuwingen en nieuwe product- en marktcombinaties: ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 worden namelijk gestimuleerd samen te werken.
  • Sparren met de leden van het innovatiekabinet.

Meer informatie