Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Samenwerking zorgonderwijs West-Brabant en Zeeland

Op donderdag 3 april organiseerde het CIC een bijeenkomst voor directieleden van zes onderwijsinstellingen uit de regio West-Brabant en Zeeland. Samenwerking en het delen van kennis op het gebied van inbedding van zorginnovaties in het onderwijs stond hierbij centraal. Daarbij werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Delen van netwerk/werkgebieden en ambities
  • Implementatie zorginnovaties in het onderwijs
  • Onderlinge afstemming proeftuinen en living labs
  • Samenwerking VMBO/MBO/HBO en aansluiting WO

De bijeenkomst krijgt de komende maanden een vervolg waarbij de onderwijspartijen gezamenlijk formuleren wat zij willen bereiken en waar de samenwerking/synergie kan liggen.