Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Samen tegen eenzaamheid

“Voor velen is de zomervakantie een periode om naar uit te kijken, lekker met het gezin of vrienden op vakantie. Maar anderen zien er als een berg tegenop. Want juist in de zomer, als activiteiten en vrijwilligerswerk vaak stil liggen en veel mensen op vakantie zijn, is het risico op eenzaamheid bij mensen met weinig contacten groter.”

Zaterdag 6 juni trapten Babette van Veen, ambassadeur van Coalitie Erbij en Hugo de Jonge, de Rotterdamse wethouder onderwijs, jeugd en zorg de landelijke campagne van Coalitie Erbij Wie nodig jij uit deze zomer? af. Voor de nieuwe Markthal in Rotterdam konden voorbijgangers zaterdag 6 juni hun handtekening zetten op een grote ansichtkaart. Hiermee beloven ze zich in te zetten tegen zomereenzaamheid door iets te ondernemen of bij te praten met iemand die zich af en toe eenzaam voelt.

Je kunt zelf ook meedoen met deze actie door in de zomer iemand die zich af en toe eenzaam voelt of weinig de deur uit komt, uit te nodigen om samen iets te ondernemen of weer eens bij te praten door het sturen van een kaartje.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Uit onderzoek is gebleken dat er een stijgend percentage is van matig eenzamen, sterk eenzamen en chronisch eenzamen. Zo is 30 procent van de volwassen Nederlandse bevolking eenzaam. In het najaar van 2015 zal het Care Innovation Center West-Brabant rondom het thema Eenzaamheid een bijeenkomst organiseren. Informatie hierover volgt.