Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Positieve gezondheid wat is dat?

Steeds vaker wordt gesproken over positieve gezondheid. Maar wat betekent dat eigenlijk? Onder positieve gezondheid verstaan we een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Gezondheid wordt beschouwd als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt zelf.

Brede visie op gezondheid

Machteld Huber is initiatiefnemer van het Institute for positive health. Zij deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en zij vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve Gezondheid’. De mate van Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram.

Resultaten uit het onderzoek

  • In het nieuwe concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.
  • Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.
  • Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is.
  • Die gezondheid kan nog versterkt worden.
  • Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’.

Positieve gezondheid in Nederland

Om een goede indruk te krijgen van hoe verschillende organisaties en partijen het concept van positieve gezondheid in hun dagelijkse praktijk vormgeven, is door ZonMw ter inspiratie een aantal filmpjes gemaakt. Bekijk filmpjes.

Interview Machteld Huber