Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Polderman opent Huis van Morgen

Op maandagavond 20 april 2015 opende wethouder Hugo Polderman van de Gemeente Roosendaal het Huis van Morgen op de zorgboulevard van het Kellebeek College. Meer dan honderd vertegenwoordigers van zorg- en belangenorganisaties, Gemeenten, onderwijs en ondernemers waren hierbij aanwezig.

Tijdens het openingsprogramma kwamen enkele sprekers aan het woord waaronder Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant, Rolf Jobse van Wonen met Gemak en Liesbeth Meijnckens van Zorgbelang Brabant. Joost Hornman bedenker van de Aamatic gaf een toelichting op zijn product waarbij dagelijks een goed bericht wordt verstuurd. Dit product ontwikkelde hij voor zijn oma die ook bij de opening aanwezig was.

Polderman verklaarde in zijn speech dat het Huis van Morgen een lichtpuntje is in een tijd waarin de zorg veel zorgen kent. Innovaties moeten volgens Polderman ingezet worden om de zorg menselijk te houden. Na zijn speech verzond hij met de Aamatic een positief bericht waarna een filmpresentatie werd vertoond. Lees volledige artikel BN De Stem.

Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen deelnemen aan zes verschillende themasessies over wonen, gezondheid, voeding, veiligheid, mobiliteit en communicatie. De themasessies werden verzorgd door Ilse Schoormans (Thuisleefgids) en Ben Janzen (Paradigit), Paulette van den Berge en Jacques de Been (Wonen met Gemak), Ton van Oort en Marcel de Haas (Fresh Idea Factory), Patrick Leijte (Lunet Zorg) en Marcel Clerx (WeMobile BV), Mark Sas (Phoniro Systems) en Daan Borsje (SaveYourSelf) en Leon Wijnen (Ordina/Quli). 

Het openingsprogramma werd afgesloten met een gedicht van Leo Lotterman, stadsdichter van Roosendaal. De genodigden ontvingen na afloop van de opening een klein presentjes gemaakt door cliënten van S&L Zorg.

In het Huis van Morgen worden regelmatig rondleidingen verzorgd. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website www.huis-van-morgen.nl.